Datos e Cifras do ensino non universitario, curso 2013/2014

Mar, 17/09/2013 - 08:10

Preséntase a información relativa a todos os centros docentes en funcionamento na Comunidade Autónoma de Galicia, no período de referencia, nos que se imparten ensinanzas non universitarias do sistema educativo español.