Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Axudas de apoio á etapa predoutoral do Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento 2011-2015 (Plan I2C) para o ano 2013

Ven, 09/08/2013 - 08:54

Xúntase a Orde do 2 de agosto de 2013 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa predoutoral do Plan galego de investigación, innovación e crecemento 2011-2015 (Plan I2C) para o ano 2013, e se procede á súa convocatoria.

  • O prazo de presentación de solicitudes finalizará o 9 de setembro de 2013.

Menú Advertisement

Bolsas

Sen términos

Colectivo

Tema

Ensinanza