Currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de Técnico en Construción

Mar, 06/08/2013 - 09:03

Xúntase o Decreto 124/2013, do 11 de xullo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de Técnico en Construción.