Paso a nivel: materiais complementarios para a ESA con contidos en educación viaria (galego)

                

Paso a nivel é un material para a educación secundaria de persoas adultas elaborado polo profesorado do centro EPA de Monterroso: Rosa María Andrés Losada, Pedro Francisco Cantero Soto e Manuel Sánchez de Carrera. Céntrase nos contidos do nivel I da ESA, tomando sempre como punto de partida aspectos relacionados coa educación viaria. Trátase, por tanto, dun material útil para favorecer actitudes positivas na condución de automóbiles e na conduta dos peóns e, ao mesmo tempo, dun instrumento axeitado para adquirir certos contidos da educación secundaria para persoas adultas.

Pode resultar útil tamén para a preparación dalgúns aspectos da proba libre para a obtención do título de graduado en secundaria obrigatoria.

Está estruturado en dous niveis, integrado por doce e sete unidades respectivamente.

Paso a nivel I

Portada

Índice xeral

Tema 1  Educación viaria: unha necesidade

Tema 2  Comportamento nos cruzamentos

Tema 3  As normas de circulación: manobras (1)

Tema 4 As normas de circulación: manobras (2)

Tema 5  A velocidade

Tema 6  Os adiantamentos

Tema 7  A néboa

Tema 8  Prioridade de paso

Tema 9  O vento

Tema 10  A chuvia

Tema 11  A neve

Tema 12  O xeo

Paso a nivel II

Portada

Índice xeral

Tema 1  Peóns

Tema 2  O cinto de seguridade

Tema 3  O casco e outros elementos de protección

Tema 4  Os freos

Tema 5  Os pneumáticos

Tema 6  Condución por autopista

Tema 7  Condución nocturna