Itinerancias

ITINERANCIAS

No portal da dirección pódese consultar as instrucións para solicitar o importe necesario para que os centros aboen os desprazamentos do profesorado itinerante.

https://www.edu.xunta.gal/portaldireccion/

Para mais información: 

 

Menús Generic node R

Gastos de funcionamento

Sen términos