Intercambio

Para poder solicitar formar parte desta bolsa é imprescindible ter  un destino docente e nesta base só figura profesorado que desexe intercambiar o seu destino para o próximo curso 2018/2019.

É preciso que non efectúen máis dunha petición e cando obteñan destino ou cando non queiran formar xa parte desta bolsa soliciten a baixa a través deste mesmo formulario.

Ao premer en "Enviar", o usuario acepta que os datos achegados serán tratados e publicados neste Portal educativo para o fin solicitado: intercambio de destinos do profesorado.