Gastos de funcionamento dos centros públicos

Importes asignados aos centros públicos para gastos de funcionamento para o ano 2024

 

 

Importes asignados aos centros públicos para itinerancias durante o ano 2024

Neste documento  relaciónanse os importes para o aboamento dos desprazamentos do profesorado itinerante para o ano 2024 de acordo cos datos facilitados pola Subdirección Xeral de Recursos Humanos.

Na columna "Importe incluído en orzamento inicial" figuran as contías asignadas dentro dos gastos de funcionamento aos centros que o comunicaron antes do 31 de decembro do ano anterior.

Na columna "Importe tramitado como complementario" figuran as contías asignadas aos centros que o comunicaron despois da data indicada.

Para máis información sobre itinerancias: 881 995 887  -  itinerancias@edu.xunta.gal

Menús Generic node R

Gastos de funcionamento

Sen términos