Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Directorio telefónico

A maioría das dúbidas, especialmente no que atinxe á escolarización, pódense resolver no centro educativo.

O seguinte punto de información e responsabilidade sitúase nas Xefaturas Territoriais ás que corresponda a súa residencia. De modo particular, no servizo que presta a Inspección Educativa aos centros onde se escolariza ao alumnado.

Os teléfonos de ditas Xefaturas Territoriais atópanse no final da páxina que se enlazará a continuación.

Se desexa unha información mais técnica dispón dos teléfonos dos distintos servizos e seccións da Consellería relacionados coa área temática da súa consulta.

Directorio telefónico