Documento de Organización de Centros (DOC)

Breve descrición 

  • Documento que recolle a organización do centro

A quen se dirixe? 

  • Ao Servizo Provincial de Inspección Educativa

Que fai falta? 

  • Cubrir a documentación correspondente ao centro

Obxectivos 

  • Informar ao inspector ou inspectora da organización do centro educativo