eduemprende

  • Proxecto promovido pola FGE coa subvención da Representación da Comisión Europea en España, orientado a difundir entre estudantes, titulados e profesores de Formación Profesional as políticas e...
  • Os próximos días 18 e 19 de febreiro de 2014 desenvolveranse catro actuacións de sensibilización no marco do proxecto A Mariña emprende en colaboración coa Fundación Alcoa e El Progreso dirixidas a...
  • O proxecto A Mariña Emprende vense a sumar ás moitas colaboracións establecidas entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Fundación Alcoa. A proposta deste proxecto...
  • O Programa eduemprende Actúa comeza o día 28/01/2014 no CIFP Ferrolterra e finalizará a finais do mes de marzo. Na semana do 03/02/2014 ao 07/02/2014 as actuacións desenvolveranse en centros...
  • Descrición: Dirixido ao alumnado participante no programa Atrévete Santiago 2014. Consiste en buscar unha boa idea de negocio, redactada como máximo en dous folios. A participación é individual. Os...
  • Dirixidas ao alumnado de segundo curso da educación secundaria obrigatoria. Consisten na realización de visitas á Asociación de Empresarios da Área Empresarial do Tambre e a varias empresas da zona...
  • Dirixidas ao alumnado de sexto curso da educación primaria. Consisten nunha visita ao CIFP do Politécnico de Santiago de Compostela onde recibirán a un empresario/a da Área Empresarial do Tambre que...
  • Dirixido ao alumnado de segundo curso da educación secundaria obrigatoria participante nas xornadas. Consiste en buscar unha boa idea de negocio, redactada como máximo en dous folios. A...
  • Dirixidas ao alumnado de segundo curso da educación secundaria obrigatoria. Consisten na realización de visitas á Asociación de Empresarios do Polígono de San Cibrao das Viñas e a varias empresas...
  • Esta actuación enmarcase dentro do protocolo de actuación para o establecemento dun ámbito de actuación conxunta en favor do desenvolvemento do espírito emprendedor no marco do Plan eduemprende...
Distribuir contido