Aulas de emprendemento na Formación Profesional 2024

Convócase o programa de Aulas de emprendemento destinado a centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades que impartan ensinanzas de Formación Profesional durante o ano 2024.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto desde o día 10 de xaneiro ata o 20 de febreiro de 2024, ambos os dous incluídos.

O prazo para presentar reclamacións, emendar erros ou completar documentación estará aberto do 6 ao 15 de marzo, ambos os dous incluídos.