Proposta provisional de adxudicación dos premios eduemprende Idea 2016

Publícase a proposta provisional de adxudicación dos premios do concurso Eduemprende Idea 2016 (Resolución do 15 de abril de 2016 pola que se convoca o concurso Eduemprende Idea 2016, dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia, sostidas con fondos públicos, publicada no DOG do 29 de abril de 2016) elaborada pola comisión avaliadora do devandito concurso.

Proposta provisional de adxudicación dos premios do concurso eduemprende Idea 2016

Máis información

Etiquetas: