Ciclo Medio de Xardinaría e Floraría

Ciclo Medio de Xardinaría e Floraría

 

CICLO MEDIO XARDINARÍA E FLORARÍA

Duración: 2000 HORAS

 

Primeiro curso

 

MÓDULOS

HORAS

TOTAIS

SESIÓNS SEMANAIS

Fundamentos agronómicos (MP0404)

159

6

Implantación de xardíns e zonas verdes (MP0576)

134

5

Infraestruturas e instalacións agrícolas (MP0408)

107

4

Principios de sanidade vexetal (MP0409)

107

4

Produción de plantas e terróns de céspede en viveiro (MP0578)

186

7

Taller e equipamentos de tracción (MP0407)

160

6

Formación e orientación laboral (MP0582)

107

4

 

 

 

Segundo curso

 

MÓDULOS

HORAS TOTAIS

SESIÓNS SEMANAIS

Composicións florais e con plantas (MP0579)

140

8

Control fitosanitario (MP0479)

87

5

Empresa e iniciativa emprendedora (MP0583)

53

3

Establecementos de floraría (MP0580)

87

5

Mantemento e mellora de xardíns e zonas verdes (MP0577)

176

10

Técnicas de venda en xardinaría e floraría (MP0581)

87

5

Formación en centros de traballo (MP0584)

410

 

  

 

Que se aprende a facer?

 

 

Instalar, conservar e restaurar xardíns de exterior e interior, así como pradarías para uso deportivo, e realizar as actividades de produción de planta e de floraría, manexando e manten do a maquinaria e as ins ta la cións, consonte a normativa ambiental, de control de calidade e de prevención de riscos laborais.

   

 

Onde se realiza o traballo?

 

 

En empresas públicas e privadas dedicadas á instala ión, o mantemento e a mellora de xardíns de int rior, de exterior e de zonas verdes, á produción de plantas e terróns de céspede en viveiro e á creación e elaboración de composicións e ornamenta cións con flores e plantas. Ademais, desenvolve actividades de comercialización e distribución, tanto por conta propia como por conta allea. Así mesmo, está capacitado para realizar tratamentos praguicidas, segundo a actividade regulada pola normativa e de acordo coa lexi lación sobre prevención de riscos laborais.

  

 

 

Que título se obtén?

 

 

 TÉCNICO en XARDINARÍA E FLORARÍA

 

 

E que postos de traballo?

 

 

Traballador/ora de hortas, viveiros e xardíns, de parques urbanos e de xardíns históricos e botánicos; xardineiro/a coidador de campos de deporte e en xeral; viveirista; traballador/ora cualificado/a en viveiros, na instalación, mantemento e mellora de xardíns e zonas verdes, por conta propia en empresa de xardinaría, en propagación e en cultivo de plantas en viveiros, en recolección e produción de sementes e froitos en altura; enxertador/ora; florista por conta propia ou allea; oficial de floraría; vendedor/ora de floraría.

  

 

A que outros estudos se pode acceder?

 

  

A calquera ciclo de grao superior.  

Máis información:

 

http://www.edu.xunta.es/fp

  

 

A alumna do IES San Rosendo, Cristina Ares Rivas, gaña a medalla de ouro nas Skills de Florería no campionato galego da FP Galicia Skills 2018

 

 

Cristina Ares Rivas, de Abadín e alumna do IES Plurilingüe San Rosendo de Mondoñedo, levou a medalla de ouro na competición de floraría. A súa titora foi Ángeles Camino Saco.

Ao recibir a medalla de ouro competirá, representando a Galicia, nos premios a nivel estatal, Spain Skills 2019.

 

http://www.cronica3.com/2018/11/a-alumna-do-ies-san-rosendo-de-mondonedo-cristina-ares-rivas-participa-nas-galicia-skills/

http://xornaldamariña.gal/sociedade/9272-os-marinaos-francisco-lomban-e-cristina-ares-ouro-no-campionato-galego-da-fp-2/

 

Distribuir contido