Documentación

Libros de texto para o curso 2020/21

Xornada de Acollemento Probas libres de FP: Ciclo Superior de Xestión Forestal e do Medio Natural

 

XORNADA DE ACOLLEMENTO:  30 de maio de 2019 ás 10:30 no IES San Rosendo (edificio principal)

Lémbrase que aquelas persoas matriculadas que non asistan inxustificadamente á xornada de acollemento ou a calquera das partes en que se organiza a proba de cada módulo profesional causarán baixa de oficio, o que implica a perda de toda a matrícula na proba, e non poderán presentar solicitude de inscrición nas probas do curso académico seguinte.

 http://www.edu.xunta.es/fp/probas-libres-convocatoria-actual 

 

CALENDARIO DAS PROBAS

 

 

LUNS

3 DE XUÑO

MARTES

4 DE XUÑO

MÉRCORES

5 DE XUÑO

XOVES

6 DE XUÑO

VENRES

7 DE XUÑO

9:30 A 12:30

FOL (T)

FOL (P)

X. MONTES (T)

X. CINEXÉTICA (P)

 

12:30 A 15:00

X.CINEXÉTICA (T)

EIE (T)

X. CONS.M.N (T)

 

 

 

 

 

 

16:00 A 20:00

X. VIVEIROS (T)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNS

10 DE XUÑO

MARTES

11 DE XUÑO

MÉRCORES

12 DE XUÑO

XOVES

13 DE XUÑO

VENRES

14 DE XUÑO

9:30 A 12:30

TOPOGRAFÍA (T)

X. APROV. FOR (T)

X.PESCA C. (T)

TOPOGRAFÍA (P)

MAQUINARIA E I. (P)

12:30 A 15:00

D. INCENDIOS (T)

D. INCENDIOS (P)

TEA (T)

 

 

 

 

 

 

16:00 A 20:00

 

MAQUINARIA E I.(T)

 

X. MONTES (P)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNS 17 DE XUÑO

MARTES 18 DE XUÑO

MÉRCORES 19 DE XUÑO

XOVES 20 DE XUÑO

VENRES 21 DE XUÑO

9:30 A 12:30

CON. MED. NATURAL (P)

BOTÁNICA (T)

X.PESCA C. (P)

FITOPATOLOXÍA (T)

FITOPATOLOXÍA (P)

12:30 A 15:00

 

EIE (P)

TEA (P)

BOTÁNICA (P)

 

 

 

 

 

 

 

16:00 A 20:00

X.VIVEIROS (P)

X. APROV. FOR (P)

 

 

 

(T) Proba teórica

(P) Proba práctica

 

MÓDULOS

EIE: EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA

FOL: FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL

X.CINEXÉTICA: XESTIÓN CINEXÉTICA

X. VIVEIRO: XESTIÓN E ORGANIZACIÓN DUN VIVEIRO FORESTAL

X. MONTES: XESTIÓN DE MONTES

X. CONS.M.N: XESTIÓN DA CONSERVACION DO MEDIO NATURAL

TOPOGRAFÍA: TOPOGRAFÍA AGRARIA

X. APROV. FOR: XESTIÓN DOS APROVEITAMENTOS DO MEDIO FORESTAL

D. INCENDIOS: DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS

X.PESCA C.: XESTIÓN DA PESCA CONTINENTAL

TEA: TÉCNICAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

MAQUINARIA E I.: MAQUINARIA E INSTALACIÓNS AGROFORESTAIS

BOTÁNICA: BOTÁNICA AGRONÓMICA

FITOPATOLOXÍA

 

PROGRAMACIÓN DOS MÓDULOS:

 

Distribución de máscaras gratuitamente entre o alumnado da ESO

Segundo a Orde do 6 de novembro de 2020 (DOG Nº230), dende o día 16 ata o 27 de novembro poden presentar solicitude (de forma presencial no Centro) para o subministro de máscaras (Anexos I e II), os representantes legais do alumnado que non fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar por diferentes circunstancias, pero pertenza a familias cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €.

IMPORTANTE: O alumnado que obtivo axuda para adquirir material escolar 20/21, non ten que presentar a solicitude

Mais información en arquivo adxunto.

Solicitude

Distribuir contido