Claustro de profesor@s

Profesorado curso 2017-2018

 

DEPARTAMENTO

PROFESOR/A

Filosofía

OCAMPO CARDALDA, PEDRO ALFONSO

Linguas clásicas

BOLÍBAR CHINCHILLA, ANA MARÍA

Lingua castelá e literatura

MERA VARELA, MARÍA SANDRA

TELLE RODRÍGUEZ, SONIA MARÍA

SACCO ALONSO, BEATRIZ

FERNÁNDEZ TRONCOSO, MARIA SOLEDAD

Xeografía e Historia

CAMPILLO RUIZ, ANA

COSTAS SUÁREZ, VICTORIANO

GONZÁLEZ GÓMEZ, DIEGO

RODICIO PEREIRA, LAURA

Matemáticas

CAMIÑA CODESIDO, SANDRA YOLANDA

CABANA GONZÁLEZ, ANDRÉS ENRIQUE

QUIROGA CASTRO, JOSÉ FRANCISCO

GONZÁLEZ TRONCOSO, ALEJANDRO J.

GIMÉNEZ INSUA, ANA

Física e Química

 

PARDO GONZÁLEZ, MARÍA CARMEN

SIMÓN OTERO, VERÓNICA

Bioloxía e Xeoloxía

GONZÁLEZ CABALEIRO, ANA

PARADA NOGUEIRAS, SANDRA

MONTES MARTÍN-MATEOS, HÉCTOR

Debuxo

ROMERO RODRÍGUEZ, PALOMA

Francés

OJEA GONZÁLEZ, MARÍA BELÉN

CORDEIRO PAREDES, NATALIA

Inglés

REY CRUCES, MARÍA TERESA

CLEARY , MARY THERESA

GOBERNA GARCÍA, ROSA MARÍA

Música

FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, EVA

ABREU FERNÁNDEZ, FERNANDO

Educación física

AMO BLANCO, MARGARITA DEL

MONTERO RODRÍGUEZ, Mª CARMEN BETANIA

Orientación educativa

ÁLVAREZ RIVERA, ALFREDO

CABEZÓN TORRES, ANA

Tecnoloxía

TORRES BUA, MANUEL

LORENZO PARIS, LUIS ALBERTO

MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, Mª DOLORES

Lingua e literatura galega

TEIXEIRO FERNÁNDEZ, MONTSERRAT

ROSENDE TORRES, MANUEL

GONZÁLEZ MONTES, EDUARDO

PREGO MARTÍNEZ, DEMETRIO

Economía

TERLERA BAO, MARÍA BEGOÑA

Organización e proxectos de fabricación mecánica

PELETEIRO RAJOY, YAGO

Fabricación e instalación de carpintería e moble

 

CONDE GESTEIRO, JUAN CARLOS  


GONZÁLEZ ÁLVAREZ, JOSÉ LUIS 

Soldadura

ARIAS FERNÁNDEZ, TOMÁS

LÓPEZ MOSCOSO, JESÚS

DÍAZ LÓPEZ, JUAN JOSÉ

Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

GROBA UCHA, NIEVES

Relixión católica

 

FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, ANA
GARCÍA REGAL, Mª TERESA
Distribuir contido