CONVOCATORIA DE FONDOLIBROS E AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2023/2024

Esta convocatoria está recollida na Orde do 10 de maio de 2023, publicada no DOG do venres 19 de maio de 2023.

Prazo de solicitude: remata o 21 de xuño de 2023.
Requisitos previos: é imprescindible devolver os libros de texto recibidos do fondo solidario no curso 2022/23 en bo estado. A data límite de devolución é o 21 de xuño.
Solicitude:

  •   Será presentada pola nai, pai ou titores/representantes legais.
  •   Cubrirase usando os formularios do procedemento ED330B (Anexo I e anexo II), dispoñibles na Conserxería do instituto ou descargables nesta publicación, na aplicación Fondolibros ou na Sede Electrónica da Xunta de Galicia.
  •   Pode cubrirse en papel ou na aplicación Fondolibros.
    • Se se cubre en papel farase unha solicitude incluíndo a todos os fillos e fillas admitidos no mesmo centro e entregarase presencialmente na Secretaría xunto coa documentación correspondente.
    • Se se cubre en Fondolibros farase unha solicitude separada para cada filla/o, gardarase xerando un número de solicitude e poderase escoller entre imprimila e presentala na Secretaría ou presentala a través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia. En ambos casos haberá que presentar tamén a documentación correspondente.

 Documentación necesaria:

A voz da memoria

O 27 de Abril proxectouse no centro o video-documental realizado este curso por alumnado de Bacharelato que recolle testemuños de avoas e veciñas sobre dereitos das mulleres  durante os anos do franquismo.

 

CALENDARIO DE RECLAMACIÓNS DA CONVOCATORIA ORDINARIA DO SEGUNDO CURSO DE BACHARELATO

Seguindo a normativa vixente publícase, nun documento adxunto, o calendario de reclamacións contra as cualificacións de materias de segundo curso de bacharelato ou de materias pendentes de primeiro curso de bacharelato.

Achégase así mesmo o modelo do impreso en formato PDF que tamén está dispoñible na secretaría do centro.

Día da poesía

Compartimos con toda a comunidade educativa o vídeo elaborado por profesorado e alumnado do centro coas súas familias para celebrar o Día da poesía.

Convocatoria de bolsas para estudos postobrigatorios no curso 2023-2024

Como todos os anos, o Ministerio de Educación convoca bolsas para o alumnado que curse estudos postobrigatorios no curso 2023-2024.

  • Estas bolsas van dirixidas a alumnado que se matricule en Bacharelato, Formación Profesional (Básica, Media ou Superior) ou estudos universitarios, entre outros.
  • O prazo de solicitude abrirase o 27 de marzo e rematará o 17 de maio ás 24:00, hora peninsular.
  • A solicitude debe facerse obrigatoriamente de xeito telemático.

IMPORTANTE: Dado que o prazo remata o 17 de maio, haberá que presentar a solicitude antes de coñecer as notas finais e de saber que ensinanzas se van cursar durante o ano académico 2023-2024 polo que a solicitude debe facerse para os estudos que se pretendan cursar como primeira opción.

Poden consultar toda a información dispoñible no Portal de Becas do Ministerio.