Benvida

Benvidos á web do IES Ramón Otero Pedrayo.

  

IES Ramón Otero Pedrayo
Avda de Monelos 10A
15008 A Coruña
881 960 960

Admisión de alumnado 2021-2022

Información sobre o procedemento para a admisión do alumnado

Calendario:

Reserva de praza Do 11 xaneiro ao 8 de febreiro
Listaxes de reserva Antes do 1 de marzo
Publicación de vacantes Antes do 1 de marzo
Presentación de solicitudes de admisión Do 1 ao 20 de marzo
Presentación de documentación xustificativa Do 23 de marzo ao 7 de abril
Listaxes provisionais de admitidos e non admitidos Antes do 25 de abril
Listaxes definitivas Antes do 15 de maio
Formalización de matrícula Do 25 de xuño ao 10 de xullo 
Prazo extraordinario de matrícula Do 1 ao 10 de setembro

Horario de atención presencial ao público

Co fin de garantir o cumprimento do protoco de adapción á situación COVID, principalmente as medidas de distanciamento, restrinximos o horario de acceso ao centro, tanto para a atención presencial ás familias como ao público en xeral, ás seguintes franxas horarias:

ATENCIÓN

 PRESENCIAL

9.00-10.00

 11.00-12.00 

13.00-14.00

ATENCIÓN

 TELEFÓNICA 

 8.30-14.30

Fondo solidario e axudas para a adquisición de material escolar 2020-2021

CONVOCATORIA de FONDO LIBROS e AXUDAS para MATERIAL para o curso 2021-22: Orde do 6 de maio de 2021

Solicitude do procedemento ED330B, dispoñible no portal educativo, na sede electrónica da Xunta de Galicia e nas oficinas do centro.

Fondo Solidario de libros de texto.
- Alumnado matriculado en en calquera curso da ESO durante o ano escolar 2021-22.
- Asignaranse por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar.
- Terá preferencia o alumnado que estea en tutela ou garda da Xunta de Galicia e o que teña discapacidade igual ou superior ao 65%
- Garantirase o mínimo de 6 libros nos casos de renda per cápita menor ou igual a 6000 €, garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade maior ou igual ao 65%, e de 4 libros nos casos de renda per cápita menor ou igual a 10 000 €.

Axudas para adquisición de libros de texto.

- Alumnado de EE ou cunha discapacidade superior ou igua lao 65%. 275€.

- Alumnado de ESO con NEAE, 240€ nos casos de renda per cápita familiar igual ou inferior a 6000 € e 160€ nos casos de renda per cápita menor ou igual a 10 000 €.

Axudas para adquisición de material.

- Alumnado matriculado durante o ano escolar 2021-22 e con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6000 €.
- O importe da axuda será de 50 €

Prazos.
- Prazo único de solicitude do 20 de maio ao 22 de xuño de 2021, ambos inclusive.

Horarios dos grupos 2020-2021

 

horario de clases

Pode consultar no enlace os horarios e a relación de profesorado

dos grupos para o curso 2020-2021

HORARIOS

Calendario escolar 2020-2021

logo calendario

Calendario escolar 2020-2021 da Consellería de Cultura Educación e Ordenación Univesitaria.

Presentación:  16 de setembro ás 8.45h

Comezo das clases: 16 de setembro ás 10.25h

Actividades lectivas:

Do 16 de setembro de 2020 ata o 22 de xuño de 2021, ambos dous inclusive

 

Libros de Texto - 2020-2021

Nos seguinte documento adxunto pode consultar a relación de libros de texto e outro material curricular para o curso 2019-2020 aprobada para cada un dos niveis educativos.

Comedor Escolar

 

  A xestión está ao cargo da ANPA para un total de 40 comensais, coa opción de dúas quendas.

  Reglamento do Comedor

  A concesión do catering corresponde a JARDANAY, que xestiona a inscrición directamente no enlace seguinte

  Inscrición   As claves de acceso son USUARIO: oteropedrayo e CONTASINAL: Comedores-2020

abalarMóbil

A aplicación abalarMóbil, que permitirá ás familias seguir a actividade educativa dos seus fillos dende calquera lugar, dunha forma rápida e cómoda a través dos seus dispositivos móbiles, pedir citas de titoría, xustificar faltas, etc

Pode consultar a seguinte guía_abalarMobil e obter máis información no espazoAbalar

 

Transporte Escolar

logo_transporte_escolar

Para facer uso do transporte escolar do centro compre figurar na listaxe oficial de usuarios nunha ruta e parada concretas. De non figurar, non poderá facer uso do mesmo e deberá pedir a autorización á dirección do centro.

 - Relación de rutas e paradas pdf

 - Solicitude para o uso do transporte escolar pdf

 - Solicitude de autorización excepcional (dist<2km) pdf

Distribuir contido