Benvida

Benvidos á web do IES Ramón Otero Pedrayo.

  

IES Ramón Otero Pedrayo
Avda de Monelos 10A
15008 A Coruña
881 960 960

Bolsas de comedor escolar 2021-22

Publicouse no BOP da Coruña as bases para a convocatoria de becas comedor para o curso 2021-22

IMPRESOS

- Nos rexistros municipais (Praza de María Pita, Fórum Metropolitano, Centro Ágora, Franxa e do CCM Mesoiro)

- Sede electrónica municipal http://sede.coruna.gob.es

PRESENTACIÓN das solicitudes, anexos e rest oda documentación

- Rexistros municipales, previa cita no 010 ou citaprevia.coruna.gal

- Rexistro telemático da sede electrónica municipal http://sede.coruna.gob.es

PRAZO

 Do 5 ao 30 de abril, ambos incluídos.

Resolución do proceso de reserva de praza para o curso 2021-22

De acordo co Artigo 11 da Orde do 12 de marzo de 2013, informamos que o número postos escolares dispoñibles en 1º da ESO para o curso 2020-21 son suficientes para atender de solicitudes de reserva para centros adscritos.

As listaxes de admitidos por este procedemento de reserva publicaranse antes do 1 de marzo; a consulta deberá realizarse no centro no que está matriculado actualmente.

Neste caso, a reserva adquire carácter vinculante e será incompatible coa presen­tación de solicitude de admisión noutro centro, salvo renuncia expresa e por escrito pre­sentada no centro de adscrición antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

A presentación de solicitude de admisión noutro centro estando vinculado por reser­va terá a consideración prevista no artigo 34.1.b) desta orde para os efectos de perda da prioridade.

Este alumnado deberá formalizar a matrícula en tempo e forma no IES Ramón Otero Pedrayo.

A Coruña, 26 de febreiro de 2021.

Postos vacantes 2021-2022

Contabilizadas as permanencias e as reservas asignadas, resultan vacantes os postos seguintes:

 Nivel Postos 
1º ESO 0 + 6 aneae *
2º ESO 0
3º ESO 46
4º ESO 19

* Reservadas a alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, as non asignadas acumularanse ás vacantes xerais.

25-febreiro-2021

Admisión de alumnado 2021-2022

Información sobre o procedemento para a admisión do alumnado

Calendario:

Reserva de praza Do 11 xaneiro ao 8 de febreiro
Listaxes de reserva Antes do 1 de marzo
Publicación de vacantes Antes do 1 de marzo
Presentación de solicitudes de admisión Do 1 ao 20 de marzo
Presentación de documentación xustificativa Do 23 de marzo ao 7 de abril
Listaxes provisionais de admitidos e non admitidos Antes do 25 de abril
Listaxes definitivas Antes do 15 de maio
Formalización de matrícula Do 25 de xuño ao 10 de xullo 
Prazo extraordinario de matrícula Do 1 ao 10 de setembro

Horario de atención presencial ao público

Co fin de garantir o cumprimento do protoco de adapción á situación COVID, principalmente as medidas de distanciamento, restrinximos o horario de acceso ao centro, tanto para a atención presencial ás familias como ao público en xeral, ás seguintes franxas horarias:

ATENCIÓN

 PRESENCIAL

9.00-10.00

 11.00-12.00 

13.00-14.00

ATENCIÓN

 TELEFÓNICA 

 8.30-14.30

Horarios dos grupos 2020-2021

 

horario de clases

Pode consultar no enlace os horarios e a relación de profesorado

dos grupos para o curso 2020-2021

HORARIOS

Calendario escolar 2020-2021

logo calendario

Calendario escolar 2020-2021 da Consellería de Cultura Educación e Ordenación Univesitaria.

Presentación:  16 de setembro ás 8.45h

Comezo das clases: 16 de setembro ás 10.25h

Actividades lectivas:

Do 16 de setembro de 2020 ata o 22 de xuño de 2021, ambos dous inclusive

 

Libros de Texto - 2020-2021

Nos seguinte documento adxunto pode consultar a relación de libros de texto e outro material curricular para o curso 2019-2020 aprobada para cada un dos niveis educativos.
Distribuir contido