PROXECTO PROGRAMA ERASMUS+ CONVOCATORIA 2020-21

Proxecto Erasmus+ 2020-1-ES01-KA103-834B8DC5., dirixido a conceder e organizar as mobilidades de profesorado de ciclos formativos. Febreiro 2021.

Adxúntase documento coa resolución definitiva da comisión avaliadora do proxecto.

PROTOCOLOS COVID19 PARA UNHA VOLTA SEGURA ÁS AULAS

 1. Guía para unha volta segura ás aulas. Conxunto de medidas para protexer e prever o contaxio da covid-19 e crear contornas escolares saudables e seguras Realizado polas autoridades sanitarias e educativas.
 2. Información ás familias. Guía resumo das instrucións polas que se incorporan a declaración de actuacións coordinadas en materia de saúde pública.
 3. Cartaz de medidas xerais.
 4. Cartaz de medidas na aula
 5. Hixiene de mans. Cartaz explicativo da importancia de seguir unha boa hixiene de mans.
 6. Uso da máscara. Vídeo explicativo sobre o correcto emprego da máscara.
 7. Manipulación da máscara. Vídeo explicativo sobre a correcta manipulación da máscara.
 8. Modelo de declaración responsable para as familias.
 9. Enquisa autoavaliación COVID19. Enquisa para que a comunidade educativa poida identificar síntomas clínicos de sospeita de ter infección por coronavirus. De presentar calquera destes síntomas, consulte no seu centro de saúde.
 10. Actuación ante casos sospeitosos dentro do centro educativo.
 11. Actuación ante casos sospeitosos fora do centro educativo.
 12. Programa de acollida curso 2020-2021. Documento no que se contemplan as accións de acollida e prevención sanitaria desenvolvidas no inicio do curso para cada un dos niveis educativos.
 13. Plan de adaptación do centro ao contexto COVID-19. Documento elaborado pola Dirección no que se recolle o plan de actuación para o presente curso en relación á organización e xestión da crise do coronavirus.
 14. Plan de continxencias. Proceso para o reinicio da actividade académica presencial no caso de que se teña interrompido a actividade lectiva como consecuencia da aparición dun abrocho que supoña o cese da actividade presencial nun aula/etapa educativa/centro.
 15. Horarios espello. Organización da formación online, de aplicación nos supostos de confinamento dunha aula ou do centro educativo.
 16. Planos do instituto. Anexo cos planos do instituto mencionados nos Plans anteriores.
 17. Limpeza do centro. Documento no que se recollen as quendas e distribución de espazos para a limpeza e desinfección do centro.
 18. Actividades complementarias e extraescolares fora do centro. Protocolo e instrucións a seguir para o desenvolvemento de actividades complementarias e extraescolares.
 19. Uso das instalacións deportivas curso 2020-2021. Protocolo e instrucións a seguir para o emprego das instalacións deportivas do IES Ramón Menéndez Pidal no presente curso.
 20. Uso do comedor. Protocolo a seguir para o uso do comedor desenvolvido pola empresa que presta o servizo (Jardanay).

CONVOCATORIA BOLSAS COMEDOR MUNICIPAIS - CURSO 2021/22

O prazo para a presentación de solicitudes será do 5 ao 30 de abril, ambos incluídos.

 

Os impresos facilitaranse nas oficinas dos rexistros municipais e estarán tamén dispoñibles na sede electrónica municipal (https://sede.coruna.gob.es).

 

A solicitude específica e os anexos, debidamente cubertos e asinados, e o resto de documentación exixida na convocatoria poderá presentarse, previa cita (010, citaprevia.coruna.gal), nos rexistros municipais (Praza de María Pita, Fórum Metropolitano, Centro Ágora, Franxa e do CCM Mesoiro), no rexistro telemático da sede electrónica municipal (https://sede.coruna.gob.es) así como en calquera outro dos previstos no art. 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

 

Todos os listados (requirimentos de corrección, listas provisionais e definitivas…) identificarán a solicitude do menor atendendo ao código de asento de rexistro da solicitude inicial.

 

NOTA: Este ano, entre outros requisitos para acceder á bolsa, o/a alumno/a solicitante deberá ter un DNI, NIE ou número de identificación fiscal válido. Naqueles casos que por imposibilidade legal non dispoñan de ningún dos documentos anteriores, poderán presentar unha instancia no rexistro solicitando a cobertura do gasto de comedor con outro recurso, que será valorado polos equipos técnicos especializados

TEATRO EN LIÑA - O CHARCO DE ULISES

O dia 27 de marzo celébrase o Día Mundial do Teatro. Este venres 26 teremos a oportunidade de desfrutar da adaptación da Odisea "O charco de Ulises", representada en liña polo Centro Dramático Galego.

Actividade organizada polo Departamento de Latín.

DÍA INTERNACIONAL DA MULLER 8M

Desde o IES Ramón Menéndez Pidal reivindicamos a igualdade de oportunidades e o papel da muller na nosa sociedade.

Cartaz realizado por Alejandro García, de 1º Comercio Internacional

 

 

Últimos Artigos

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer