Debuxo

Programación Didáctica 2022-2023

Programación DidácticaPreme na imaxe para abrir o documento.

PLAN DE RECUPERACIÓN PARA O ALUMNADO QUE PROMOCIONA CON MATERIAS PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES

ALUMNOS CA MATERIA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL DE 1º DA ESO PENDENTE:

Os alumnos que promocionan de curso sen ter superada esa materia, deberán seguir o seguinte plan específico:

Distribuir contido