Debuxo

Programación Didáctica 23/24 Debuxo.

Para ver as programacións, prema sobre a ligazón que aparece na parte inferior esquerda.

PLAN DE RECUPERACIÓN PARA O ALUMNADO QUE PROMOCIONA CON MATERIAS PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES

ALUMNOS CA MATERIA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL DE 1º DA ESO PENDENTE:

Os alumnos que promocionan de curso sen ter superada esa materia, deberán seguir o seguinte plan específico:

Distribuir contido