Este centro imparte ciclos formativos cofinanciados pola Unión Europea no marco FSE+Galicia 21-27.

Este centro imparte ciclos formativos cofinanciados nun 60% pola Unión Europea no marco FSE+Galicia 21-27.

  • O obxectivo principal desta actuación é capacitar á poboación nas cualificacións demandadas no tecido produtivo galego. 
  • O resultado que se pretende acadar é facilitar a inserción laboral, contribuíndo ao desenvolvemento persoal do alumnado.