RESERVA DE PRAZAS: Listaxe definitiva de alumnado procedente de centros adscritos

Comunicamos a existencia de prazas suficientes para atender todas as solicitudes de reserva efectuadas en prazo polo alumnado dos centros adscritos, CEIP As Bizocas e CEIP Valle-Inclán, para cursar 1º ESO no noso centro durante o ano académico 2021/2022.

(Segundo as recomendacións vixentes en materia de protección de datos esta listaxe definitiva faise pública no taboleiro do instituto, onde se poderá consultar presencialmente).