Tarefas para o período sen clases polo COVID-19

O alumnado de 2ºESO ten tarefas incorporadas na plataforma de EDMODO.

O alumnado de 3º ESOA ten tarefas na Aula Virtual.

O alumnado de 3ºESOB ten tarefas na páxina web de "tecnobizocas" premendo no apartado de 3ESO do menú principal.

O alumnado de TIC 4ºESO ten tarefas na plataforma de EDMODO

IMPORTANTE: Para calquera dúbida respecto ás actividades a realizar contactar a través do correo:

cesarbizocas@gmail.com

Moitas grazas.