A Ponte

Sección A Ponte

Oferta educativa 2022/23

  • LISTAXE DE GRUPOS Idioma: INGLÉS.
  • Ofértanse os nivéis Básico A1, Básico A2, Básico A1-A2,Intermedio B1 e  Formación do profesorado B1.
  • Ofértanse cursosde Inglés xeral ( sen exames) de nivel A2  e B1
  • Horarios desde 16:00 ata 22:00. Grupos de 2 días á semana.    

NIVEL

GRUPO

HORARIO

DÍAS DA SEMANA

AULA

DURACIÓN

A1

IN-A1-1

17:00-19.00

Ma e xo

B

Anual

IN-A1-2

19.00-21:00

Ma e xo

B

Anual

A1-A2

IN-A1-A2-1

17.00-19.00

Ma e xo

D

Anual

IN-A1-A2-2

20:00-22:00

Ma e xo

D

Anual

A2

IN-A2-1

16:00-18:00

Mé e ve

D

Anual

IN-A2-2

18:00-20.00

Lu e mé

D

Anual

B1

IN-B1-1

17:00-19.00

Mé e ve

C

Anual

IN-B1-2

18:00-20.00

Ma e xo

C

Anual

IN-B1-3

20.00-22:00

Ma e xo

C

Anual

NIVEL

GRUPO

HORARIO

DÍAS DA SEMANA

AULA

DURACIÓN

B1

IN-FOR-1ºB1-60A-1

Formación do profesorado

18.00-20.00

Ma e xo

A

60h (1º cuadr)

IN-FOR-B1-60B-1

Formación do profesorado

18.00-20.00

Ma e xo

A

60h (2º cuadr)

A2

IN-PUB-XER-A2-60C-1

19.00-21.00

C

60h (Anual)

B1

IN-PUB-XER-B1-60C-2

18.00-20.00

Lu

C

60h (Anual)

 

Localización

SECCIÓN A PONTE ubicada no IES Eduardo Blanco Amor

Rúa Vicente Risco, 13, 32001 Ourense

Distribuir contido