A Ponte

Sección A Ponte

Oferta educativa 2020/21

  • LISTAXE DE GRUPOS Idioma: INGLÉS.
  • Ofértanse os nivéis Básico A1, Básico A2, Básico A1-A2 e Intermedio B1 e CALC A2 e B1.
  • Horarios desde 16:00 ata 22:00. Grupos de 2 días á semana.   

CURSOS ORDINARIOS

NIVEL

GRUPO

HORARIO

DÍAS DA SEMANA

AULA

DURACIÓN

A1

IN-A1-1

16:00-18.00

Ma-ve

C

Anual

IN-A1-2

18.00-20:00

Lu-mé

C

Anual

IN-A1-3

20:00-22.00

Lu-mé

C

Anual

A1-A2

IN-A1-A2-1

17.00-19.00

Ma-xo

D

Anual

IN-A1-A2-2

20:00-22:00

Ma-xo

D

Anual

A2

IN-A2-1

16:00-18:00

Mé-ve

D

Anual

IN-A2-2

18:00-20.00

Lu-mé

D

Anual

B1

IN-B1-1

16.00-18.00

Mé-ve

B

Anual

IN-B1-2

17:00-19.00

Ma-xo

B

Anual

IN-B1-3

18:00-20.00

Lu-mé

B

Anual

IN-B1-4

20.00-22:00

Ma-xo

B

Anual

Localización

SECCIÓN A PONTE ubicada no IES Eduardo Blanco Amor

Rúa Vicente Risco, 13, 32001 Ourense

Distribuir contido