Calendario de exames libres

O calendario de probas escritas e orais todos os idiomas e niveis pode consultarse aquí:

 

As datas dos exames son inamovibles. Só será posible cambiar dun tribunal a outro, sempre dentro do mesmo idioma e nivel, cando haxa máis dun tribunal e o motivo da solicitude do cambio poida ser xustificada documentalmente. Non se atenderán cambios de tribunal a partir do inicio das probas (1 de febreiro).

Novidade: Taboleiro virtual


 

Proxectos

2020-21

Poetizamos

as aulas

2019-20

Os medios de

comunicación

2018-19

FalArte

2017-18

Alimentación e

saúde

2016-17

Viaxar

Syndiquer le contenu