Usuarios rexistrados: Acceso

Matrícula Libre

Matrícula Libre 2021

MATRÍCULA LIBRE 2020/21 (Circular 1/2021 con anexos)

 

Aviso dun erro no envío dun correo electrónico.

 

Se xa se lle confirmou a súa matrícula no seu momento, non lle faga caso ao correo que lle requiría que volvera a enviar a documentación.

 

 

O prazo de matrícula comeza as 09:00 do 10 de marzo ata as 12:00 do 26 de marzo

 

 

 Importante

 

- É preciso ter 16 anos cumpridos no ano natural de celebración das probas ou 14 anos se opta a un idioma diferente da primeira lingua extranxeira estudada na ESO.

- Non é posible obter o certificado dun nivel equivalente a outro xa cursado no anterior plan de estudos de EOI.

- Non é necesario superar o exame de certificación dun nivel inferior para poder presentarse a un superior.

- Non poderá estar matriculado no mesmo idioma e curso no mesmo ano académico por ensino oficial e libre simultaneamente.

- O alumnado que xa realizou estudos nunha EOI en cursos anteriores e desexe matricularse polo réxime libre nesta escola en 2020-2021 deberá  indicalo e achegar certificación académica da escola da que procede.

- Non hai límite de convocatorias en modalidade libre.

- Pode ver os idiomas e niveis que se ofertan na modalidade libre ( prema aquí).

- Pode ver as datas dos exames escritos ( prema aquí)

- Para ver Guías do candidato e modelos de probas ( prema aquí)

 

Acceda a esta ligazón para a FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA

 

Distribuir contido