INÍCIASE O FUNCIONAMENTO DO COMEDOR ESCOLAR

Hoxe é o primeiro día que comeza a funcionar con normalidade o

COMEDOR DA NOSA ESCOLA 

xestionado polo concello de Vilalba.