try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
CIFP A Granxa

Taboleiro

MATRICULA FCT E PROXECTO (PARA REALIZAR NO PERIODO SETEMBRO A DECEMBRO)

APORTARASE A SEGUINTE DOCUMENTACIÓN:

 • SOLICITUDE DE MATRICULA DE FCT: ANEXO I - ANEXO II, SEGÚN PROCEDA
 • FOTOCOPIA DNI

SI SE SOLICITA EXENCIÓN:

 • SOLICITUDE DE EXENCIÓN
 • vIDA LABORAL
 • CERTIFICADO DE EMPRESA

MATRICULA FCT E PROXECTO (PARA REALIZAR NO PERIODO SETEMBRO A DECEMBRO)

A MATRICULA DE FCT E/OU PROXECTO, NO CASO DE REALIZALA NO PERIODO DE SETEMBRO A DECEMBRO SERÁ O MES DE XULLO.

DEBERASE PRESENTAR A SEGUINTE DOCUMENTACIÓN:

 • SOLICITUDE ANEXO I OU II SEGÚN PROCEDA
 • FOTOCOPIA DNI

NO CASO DE SOLICITAR EXENCIÓN ADEMÁIS APORTARASE:

 • SOLICITUDE DE EXENCIÓN
 • VIDA LABORAL
 • CERTIFICADO DE EMPRESA

 

PROBAS EXTRAORDINARIAS (SETEMBRO) 1º FP BASICA AGROXARDINARIA E FLORARIA

ACHÉGASE O HORARIO DAS PROBAS EXTRAORDINARIAS A CELEBRAR EN SETEMBRO

OFERTA FORMATIVO CURSO 2020/2021

RÉXIME ORDINARIO

 • CB AGROXARDINARIA E COMPOSICIÓNS FLORAIS
 • CM XARDINARÍA E FLORARÍA
 • CM PRODUCIÓN AGROECOLÓXICA
 • CM ACEITES DE OLIVA E VIÑOS
 • CS XESTIÓN FORESTAL E DO MEDIO NATURAL
 • CS EDUCACIÓN E CONTROL AMBIENTAL
 • CS VITIVINICULTURA

RÉXIME ADULTOS

 • CS PAISAXISMO
 • CS XESTIÓN FORESTAL E DO MEDIO NATURAL
 • CS EDUCACIÓN E CONTROL AMBIENTAL
 • CS VITIVINICULTURA

FP DUAL (CICLO COMPLETO)

 • CM ACEITES DE OLIVA E VIÑOS

FP DUAL (2º CURSO)

 • CM PRODUCIÓN AGROECOLÓXICA
 • CS EDUCACION E CONTROL AMBIENTAL

MATRICULA DE ALUMNOS DE RÉXIME ORDINARIO QUE PROMOCIONAN A 2º CURSO

O PRAZO DE MATRÍCULA PARA OS ALUMNOS QUE PROMOCIONAN A SEGUNDO CURSO SERÁ DO DÍA 29 DE XUÑO AO 3 DE XULLO DE 2020.

RECLAMACIÓNS Á CUALIFICACIÓN DOS MÓDULOS

O PLAZO DE PRESENTACIÓN DE RECLAMACIÓNS AS CUALIFICACIÓNS FINAIS SERÁ OS DÍAS 22 LUNS E 23 MARTES DE 10:00 A 14:00 H.

AS RECLAMACIÓNS PRESENTARANSE SEGUNDO O MODELO QUE SE ADXUNTA.

Probas libres para a obtención de títulos FP LOE. Curso 2019-2020 Escoitar

Publicada a Resolución do 29 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas para o desenvolvemento da convocatoria do curso 2019-2020 das probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

A Resolución establece as datas do período de solicitudes de matrícula para as probas libres de títulos LOE de formación profesional e as datas para a celebració

Protocolo de recollida de material e pertenzas persoais

No arquivo adxunto ides ver os horarios en función do ciclo no que estedes matriculados.

Novas datas para a celebración das probas de acceso de grao medio e de grao superior. Convocatoria 2020

 Publicada a Resolución do 24 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas para o desenvolvemento das probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de Formación Profesional do sistema educativo.

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/31091

Distribuir contido