try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%

COMEZO DA PLATAFORMA FP A DISTANCIA

Debido a problemas organizativos, as clases do Ciclo Superior de Vitivinicultura MODALIDADE DISTANCIA, empezarán a semana do 18 de setembro. O titor comunicarase co alumnado a través da plataforma FP a distancia, á que se accede, co correo proporcionado no momento da matrícula, na páxina web de CIFP A Granxa na pestana “PLATAFORMA FP A DISTANCIA” ou na ligazón; https://fpadistancia.edu.xunta.gal/login/index.php

Presentacións curso 2023/24

Presentacións curso 2023/24

ADMITIDOS NA RESIDENCIA DO CIFP A GRANXA

No arquivo adxunto se publica a listaxe de admitidos na residencia do CIFP A Granxa par ao curso 2023-24.

 

LISTAXES DEFINITIVAS 1ª ADXUDICACIÓN E MATRÍCULA CURSO 2023-24

Publicación das listaxes de persoas con praza adxudicada e de persoas en espera para o curso 2023-2024

Para máis información ou consultalas listaxes co seu código de consulta, pinche no seguinte enlace: https://www.edu.xunta.gal/fp/admision-1a-adxudicacion-ordinaria-convocatoria-2023

 

INSTRUCIÓNS PARA A MATRICULACIÓN:

  

 • Réxime ordinario primeiro curso (CM Produción agroecolóxica - CM Xardinaría e Floraría - CS Xestión Forestal e do Medio Natural - CS Vitivinicultura - CS Educación e Control Ambiental):

 https://www.edu.xunta.gal/fp/admision-1a-adxudicacion-ordinaria-convocatoria-2023

prazo de matrícula ou renuncia do alumnado admitido en cada ciclo formativo abrangue desde o mércores 19 de xullo ata as 13:00 horas do luns 24 de xullo de 2023. A matrícula deberase realizar no centro educativo da praza adxudicada. Tamén se poderá solicitar a reserva de matrícula na praza adxudicada vía web en https://www.edu.xunta.gal/ciclosadmision/, enviando a documentación por correo electrónico (cifp.granxa@edu.xunta.gal) ou postal ao centro.

 

 

 • Réxime para as persoas adultas MODULAR PRESENCIAL (CS Paisaxismo e Medio Rural - CS Procesos e Calidade na Industria Alimentaria):

 https://www.edu.xunta.gal/fp/admision-1a-adxudicacion-ordinaria-convocatoria-2023

prazo de matrícula do alumnado admitido nos módulos profesionais dun ciclo formativo abrangue desde o mércores 19 de xullo ata as 13:00 horas do luns 24 de xullo de 2023A matrícula deberase realizar prioritariamente no centro educativo da praza adxudicada. Tamén se poderá solicitar a reserva de matrícula na praza adxudicada, tendo en conta os horarios e posibles solapes vía web en https://www.edu.xunta.gal/ciclosadmision/, enviando a documentación por correo electrónico (cifp.granxa@edu.xunta.gal) ou postal ao centro.

Pode consultalos horarios de cada ciclo MODULAR no seguinte enlace: https://www.edu.xunta.gal/centros/cifpgranxa/node/1387

 

 

 

 • Réxime para as persoas adultas MODULAR DISTANCIA (CS Xestión Forestal e do Medio Natural - CS Vitivinicultura - CS Educación e Control Ambiental):

 https://www.edu.xunta.gal/fp/admision-1a-adxudicacion-ordinaria-convocatoria-2023

prazo de matrícula do alumnado admitido nos módulos profesionais dun ciclo formativo abrangue desde o mércores 19 de xullo ata as 13:00 horas do luns 24 de xullo de 2023A matrícula deberase realizar prioritariamente no centro educativo da praza adxudicada. Tamén se poderá solicitar a reserva de matrícula na praza adxudicada, tendo en conta os horarios e posibles solapes vía web en https://www.edu.xunta.gal/ciclosadmision/, enviando a documentación por correo electrónico (cifp.granxa@edu.xunta.gal) ou postal ao centro.

Pode consultalos horarios de cada ciclo no seguinte enlace: https://www.edu.xunta.gal/centros/cifpgranxa/node/1387

 

 

 • Réxime para as persoas adultas DUAL (CM Xardinaría e Floraría DUAL e CM Aceites de Oliva e Viños DUAL), VER ANUNCIO PUBLICADO ANTERIORMENTE

_______________________________________________________________________________

 

IMPORTANTE: As persoas con praza adxudicada deberán presentar no momento de matriculación ou no caso de face-la reserva vía web, por correo postal ou electrónico a seguinte documentación:

- Dúas fotos tamaño carnet co nome escrito pola parte traseira

- Fotocopia do DNI

- Fotocopia da tarxeta sanitaria

- Certificación académica dos estudos cos que accede ao ciclo

- No caso de alumnos/-as menores de 28 anos, resgardo de ter pagado o seguro escolar (1,12€), onde apareza o nome do alumno/-a que se está a matricular no seguinte número de conta:

ES91 0238 8277 4006 6000 0271

Modelo de matrícula cuberto (descargar arquivo adxunto segundo sexa para ordinario ou para modular)

_______________________________________________________________________________________________________

 

A SEGUNDA ADXUDICACIÓN SAIRÁ PUBLICADA O 27 DE XULLO (A MATRÍCULA ABRIRASE DO 27 AO 31 DE XULLO)

 

Para máis información pode porse en contacto no 886120880 ou en cifp.granxa@edu.xunta.gal

 

LISTAXE ADMITIDOS FP DUAL 1ª QUENDA E INFORMACIÓN PARA MATRICULACIÓN

Publicación das listaxes de persoas con praza adxudicada e de persoas en espera para proxectos de formación profesional dual para o curso 2023-2024.

Para máis información pinche no seguinte enlace:  https://www.edu.xunta.gal/fp/fpdual-convocatoria-2023-listaxes-prazas-adxudicadas

 

As persoas con praza adxudicada deberán matricularse presencialmente no centro adxudicado antes do día 26 de xullo ás 13:00 horas. No momento de matrícula deberase presentar:

- Dúas fotos tamaño carnet co nome escrito pola parte traseira

- Fotocopia do DNI

- Fotocopia da tarxeta sanitaria

- Certificación académica dos estudos cos que accede ao ciclo

- No caso de alumnos/-as menores de 28 anos, resgardo de ter pagado o seguro escolar (1,12€), onde apareza o nome do alumno/-a que se está a matricular no seguinte número de conta:

ES91 0238 8277 4006 6000 0271

- Modelo de matrícula cuberto (descargar arquivo adxunto)

 

 

PRAZAS LIBERADAS FP DUAL

Aquelas persoas que desexen matricularse nas prazas liberadas poderán facelo presencialmente no centro a partir do 27 de xullo.

Para máis información pode porse en contacto en cifp.granxa@edu.xunta.gal

 

CICLOS FP DUAL CURSO 2023-24 - Listaxe de persoas admitidas 1ª e entrevistas

Publicada a listaxe de persoas admitidas nos ciclos de DUAL para o vindeiro curso 2023-24, en primeira quenda. Pódese consultar nos seguintes enlaces:

CICLO MEDIO DE ACEITES DE OLIVA E VIÑOS

CICLO MEDIO DE XARDINARÍA E FLORARÍA

CICLO SUPERIOR DE XESTIÓN FORESTAL E DO MEDIO NATURAL

Ou ben accedendo co identificador persoal en:

CICLOS ADMISIÓN

 

As persoas admitidas poderán asistir ás entrevistas persoais coas empresas no CIFP A GRANXA segundo o seguinte programa:

CICLO MEDIO DE ACEITES DE OLIVA E VIÑOS: Mércores 12/07/2023, presentación ás 11:30 ata as 14:00h

CICLO MEDIO DE XARDINARÍA E FLORARÍA: Xoves 13/07/2023, presentación ás 11:30 ata as 14:00h

CICLO SUPERIOR DE XESTIÓN FORESTAL E DO MEDIO NATURAL: Venres 14/07/2023, presentación ás 11:30 ata as 14:00h

 

A PRESENTACIÓN E ENTREVISTA TEN CARÁCTER VOLUNTARIO.

O luns 17 de xullo publicaranse as prazas adxudicadas por empresa nesta primeira quenda, as de espera e as vacantes, iniciándose o prazo de matriculación da primeira adxudicación do 18 ao 26 de xullo.

 

 

HORARIOS CICLOS DE ADULTOS CURSO 2023/24

Publicados os horarios dos grupos en modalidade modular: presencial e a distancia

Podes consultalos nos seguintes adxuntos:

 

AVISO MATRICULACIÓN FCT E/OU PROXECTO CONVOC. SET/OUT

AVISO: MATRICULACIÓN NO MES DE XULLO E DE FORMA PRESENCIAL, DE 9-14h

O período de matriculación para realiza-la FCT (formación en centros de traballo) e/ou presentación do Proxecto nas convocatorias de setembro e decembro respectivamente é o mes de xullo.

OFERTA CICLOS CURSO 2023-24

Enlace directo á matriculación: https://www.edu.xunta.gal/ciclosadmision/

INFORMACIÓN AMPLIADA PARA CADA CICLO NO SEGUINTE ENLACE: Oferta de FP. Curso 2023/2024 | Xunta de Galicia

- MODALIDADE ORDINARIA PRESENCIAL:

- FAMILIA AGRARIA:

  • CB AGROXARDINARÍA  E COMPOSCICIÓNS FLORAIS
  • CM XARDINARÍA E FLORARÍA
  • CM PRODUCIÓN AGROECOLOXICA
  • CS XESTIÓN FORESTAL E DO MEDIO NATURAL 

- FAMILIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS:

  • CS VITIVINICULTURA

- FAMILIA SEGURIDADE E MEDIO AMBIENTE:

  • CS EDUCACIÓN E CONTROL AMBIENTAL (con opción DUAL en segundo curso)

- MODALIDADE PERSOAS ADULTAS MODULAR PRESENCIAL:

- FAMILIA AGRARIA:

  • CS PAISAXISMO E MEDIO RURAL

- FAMILIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS:

  • CS PROCESOS E CALIDADE NA INDUSTRIA ALIMENTARIA

- MODALIDADE PERSOAS ADULTAS MODULAR DISTANCIA:

- FAMILIA AGRARIA:

  • CS XESTIÓN FORESTAL E DO MEDIO NATURAL

- FAMILIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS:

  • CS VITIVINICULTURA

- FAMILIA SEGURIDADE E MEDIO AMBIENTE:

  • CS EDUCACIÓN E CONTROL AMBIENTAL

- MODALIDADE DUAL:

- FAMILIA AGRARIA:

  • CM XARDINARÍA E FLORARÍA
  • CS XESTIÓN FORESTAL E DO MEDIO NATURAL
  • OPCIÓN DE DUAL DE SEGUNDO CURSO NO CM PRODUCIÓN AGROECOLÓXICA

- FAMILIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS:

  • CM ACEITES DE OLIVA E VIÑOS

- FAMILIA SEGURIDADE E MEDIO AMBIENTE:

  • Opción de DUAL de segundo curso no CS EDUCACIÓN E CONTROL AMBIENTAL

 

Distribuir contido