try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
CIFP A Granxa

CONVOCATORIA ERASMUS+. CURSO 2020-21.

Poderán presentarse solicitudes ata o día 8 de Decembro.

PLAN DE ADAPTACIÓN A SITUACIÓN COVID19 NO CURSO 2020-2021

PLAN DE ADAPTACIÓN A SITUACIÓN COVID19 DO CURSO 2020-2021 NO CIFP A GRANXA

VALIDACIÓNS

Validacións: Coa validación dáse por superada un parte ou partes de estudos oficiais que se están a realizar tendo en conta a formación achegada e superada polo interesado con anterioridade.

abalarMóbil

Todas as comunicacións faranse a través da aplicación AbalarMóvil e a través da páxina web.

ALUMNOS CS EDUCACIÓN E CONTROL AMBIENTAL DISTANCIA

ACCESO Á PLATAFORMA PARA O "CICLO SUPERIOR DE EDUCACIÓN E CONTROL AMBIENTAL A DISTANCIA"
O Ciclo Superior de Educación e Control Ambiental a distancia desenvolverase a través da aplicación de FP A distancia e podedes acceder á mesma pinchando no seguinte enlace: https://www.edu.xunta.gal/fpadistancia/login/index.php
i
ntroducindo o voso nome de usario e contrasinal que recibichedes despois de realizar a matrícula no ciclo.
Se tendes problemas para acceder debedes poñervos en contacto coa UAC, tendes a información de contacto no seguinte enlace:

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES DO CIFP A GRANXA

No arquivo adxunto encontrarase o regulamento interno de residencia.

As datas de pagamento do primeiro trimestre serán do 11/09/20 ao 15/09/20 (fianza máis trimestre).

Terán que traer o material que se indica no regulamento de réxime interno de residencia.

O alumnado accederá á residencia o día que sexa a presentación do seu ciclo, terá que acceder só, xa que por protocolo COVID non está permitido o acceso de personas externas aos residentes.

 

MATRICULA FCT E PROXECTO (PARA REALIZAR NO PERIODO SETEMBRO A DECEMBRO)

APORTARASE A SEGUINTE DOCUMENTACIÓN:

 • SOLICITUDE DE MATRICULA DE FCT: ANEXO I - ANEXO II, SEGÚN PROCEDA
 • FOTOCOPIA DNI

SI SE SOLICITA EXENCIÓN:

 • SOLICITUDE DE EXENCIÓN
 • vIDA LABORAL
 • CERTIFICADO DE EMPRESA

OFERTA FORMATIVO CURSO 2020/2021

RÉXIME ORDINARIO

 • CB AGROXARDINARIA E COMPOSICIÓNS FLORAIS
 • CM XARDINARÍA E FLORARÍA
 • CM PRODUCIÓN AGROECOLÓXICA
 • CM ACEITES DE OLIVA E VIÑOS
 • CS XESTIÓN FORESTAL E DO MEDIO NATURAL
 • CS EDUCACIÓN E CONTROL AMBIENTAL
 • CS VITIVINICULTURA

RÉXIME ADULTOS

 • CS PAISAXISMO
 • CS XESTIÓN FORESTAL E DO MEDIO NATURAL
 • CS EDUCACIÓN E CONTROL AMBIENTAL
 • CS VITIVINICULTURA

FP DUAL (CICLO COMPLETO)

 • CM ACEITES DE OLIVA E VIÑOS

FP DUAL (2º CURSO)

 • CM PRODUCIÓN AGROECOLÓXICA
 • CS EDUCACION E CONTROL AMBIENTAL
Distribuir contido