Skip to Content

Benvida

 

Benvidos á páxina web do CEIP Virxe de Covadonga

 

 

 CEIP VIRXE DE COVADONGA
RÚA CIBELES, 1
32001 OURENSE
TELÉFONOS DE CONTACTO:
988 78 30 80 (EDIF. COVADONGA)
988 78 30 88 (EDIF. EIROÁS)
E-MAIL: ceip.virxe.covadonga@edu.xunta.es

AVISO COMEDOR ESCOLAR

     O pasado 15 do mes en curso o Consello da Xunta autorizou, de xeito excepcional, que no caso de non contar no comedor escolar co número necesario de colaboradores que sexan persoal funcionario e laboral destinado no colexio ou pais e nais, titores legais e acolledores familiares dos alumnos escolarizados nel, a estender aos familiares convivintes, que residan no mesmo domicilio dos menores comensais, a posibilidade de colaborar voluntariamente, nos mesmos termos previstos na lexislación sectorial de aplicación para os restantescolaboradores.

     A excepcionalidade desta medida condiciona a súa vixencia, que rematará no momento no que deixen de aplicarse as medidas educativas e sanitarias abordadas para paliar a pandemia do COVID-19.

     Polo exposto, a fin de coordinar e homoxeneizar en todos os centros de ensino público galegos afectados, a implementación das medidas sinaladas, establécense as seguintes instrucións explicativas ao respecto:

 

1.- Nos centros de ensino con comedores que teñan autorizados pola Secretaría Xeral Técnica da Consellería un número de colaboradores, que non poida cubrirse con persoal destinado no centro e cos pais, nais, titores legais e acolledores familiares dos escolares do mesmo, abrirase unha lista de inscrición de novos colaboradores voluntarios que reúnan a condición de seren familiares dos alumnos comensais que convivan no mesmo domicilio destes. Dita lista permanecerá aberta ao longo de todo o curso 2020-2021.

 2.- Os solicitantes para seren inscritos deberán aportar unha declaración xurada de que conviven no mesmo domicilio que algún dos menores comensais. Tamén terán que entregar un certificado negativo do Rexistro Central de Delincuentes Sexuais de non ter sido condenado por sentenza firme por delito algún contra a liberdade e indemnidade sexual. Por último, contarán coa autorización do pai, nai, titor legal ou acolledor familiar do alumno comensal co que convivan para colaborar no comedor escolar.

 3.- Os convivintes admitidos como colaboradores cesarán na súa actividade voluntaria no comedor escolar no caso de que no centro de ensino se reciba petición de colaborar proveniente de persoal funcionario e laboral destinado no colexio ou de pais, nais, titores legais e acolledores familiares do alumnado escolarizado no centro.

RENOVACIÓN PARCIAL MEMBROS DO CONSELLO ESCOLAR 2020-2021

Segundo o Artigo 30 do Decreto 92/88 e a redacción dada polo Decreto 324/94 (DOG do 9 de agosto), o vindeiro día 16 de outubro (venres), ás 12:00 horas na sala de mestres do edificio de Covadonga, procederase ao sorteo público para designar aos membros da Xunta Electoral que guiarán o proceso de Elección de Representantes para o Consello Escolar, no cal neste curso, toca renovación parcial.

     Esta Xunta Electoral estará conformada pola Directora do centro como presidenta, por un mestre/a,  por un pai/nai/titor e por un membro do persoal de administración e servizos, así como os seus suplentes por cada sector.

     A primeira das funcións desta Xunta será establecer un calendario de actuacións neste proceso que se desenvolverá ata o mes de decembro, data na que se constituirá o novo Consello Escolar.

     Unha vez constituída a Xunta, mandarase información sobre os seguintes pasos do proceso.

 

A Dirección

ENTRADAS E SAIDAS CURSO 2020-2021

ENTRADAS E SAÍDAS CURSO 2020-2021

 

ENTRADAS EDIFICIO COVADONGA

     As portas abriranse ás 09.30 horas. A persoa responsable irá chamando ao alumnado por cursos, de maior a menor, que irán facendo filas onde se lles indique, respectando sempre a distancia de seguridade e con máscara obrigatoria. Cada aula subirá con un profe.

SAÍDAS EDIFICIO COVADONGA

     A saída do alumnado que non utilice o servizo de comedor será ás 14:15 horas, na mesma orde que se produciron as entradas.

     O alumnado de comedor comerá na primeira quenda (14:20 horas), e a súa hora de saída do centro será ás 14:50 horas.

 

ENTRADAS EDIFICIO EIROÁS

     A porta principal abrirase ás 09.30 horas. Por esa porta entrarán, seguindo esta orde, 2º primaria, 1º primaria e despois o alumnado de infantil, que só poderá entrar acompañado dun adulto, con máscara e respectando as normas e distancias de seguridade. A persoa responsable indicará ao alumnado onde se ten que situar ao entrar ao centro.

     O alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de primaria, entrará polo portalón de atrás, que dá acceso ao campo de fútbol sala. Esa porta abrirase ás 09.35 horas. Entrarán por aulas de maior a menor, e a persoa responsable indicaralles o lugar onde se teñen que situar para posteriormente subir ás aulas acompañados polo profesorado responsable.

SAÍDAS EDIFICIO EIROÁS

     A saída do alumnado que non utilice servizo de comedor producirase pola mesma porta pola que entrou, e na mesma orde, a partires das 14.15 horas.

     O alumnado que utilice o servizo de comedor, que será a 2ª quenda, esperará nas filas no sitio que se lle indique, respectando a distancia de seguridade e con máscara, onde estarán as colaboradoras que os acompañarán ao edificio de Covadonga.

 

     Todos estes procedementos, una vez que estean dentro do edificio do cole, realizaranse en grupos de convivencia estable, procurando que os nenos e nenas da mesma aula estén sempre xuntos e á súa vez, separados do resto de aulas.

     Queda totalmente prohibida a entrada ao recinto do cole a calquera pai/nai/representante legal, salvo circunstancias excepcionais que así o indiquen.

AVISO IMPORTANTE

COMEZO DAS CLASES

Lémbrase a toda a comunidade educativa que o comezo das clases, segundo indicacións da Consellería de Educación, será escalonado.

Deste xeito, o día 10 de setembro (xoves), comezarán os cursos de 4º e 5º de Educación Infantil e 1º, 2º e 3º de Educación Primaria.

O día 11 de setembro (venres), comezarán os cursos de 6º de Educación Infantil e 4º, 5º e 6º de Educación Primaria.

 

SERVIZO DE COMEDOR

En relación ao servizo de comedor, lémbrase tamén que todos aqueles usuarios que queiran utilizar ese servizo, terán que ter entregados todos os papeles de solicitude antes do día de inicio das clases, senón non terán dereito a comer no colexio.

LISTAXES PROVISIONAIS FONDO DE LIBROS

LISTAXES PROVISIONAIS PUBLICADAS DE FONDO DE LIBROS E AXUDAS PARA LIBROS E MATERIAL ESCOLAR EN PRIMARIA.

Pola Lei Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais e polo Protocolo de Protección de Datos da Xunta de Galicia, non poden ser publicadas as listaxes na web. Só consultalas no centro ou ben, directamente na aplicación Fondo de Libros mediante a Chave 365 ou con certificado dixital. Por teléfono non se poden dar datos.

 

RECLAMACIÓNS: 2-6 XULLO

LISTAXES DEFINITIVAS: 7 XULLO

ENTREGA DE VALES: 8-9-10 XULLO (10.00h- 13.00h)

                               1-2-3-4 SETEMBRO (10.00h- 13.00h)

Os libros de empréstito entregaranse nos primeiros días de clases.

LISTAXE DEFINITIVA ADMITIDOS

A LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS É A MESMA QUE A PROVISIONAL.

TODO O ALUMNADO QUE A SOLICITOU, ACADOU PRAZA.

PARA CALQUERA DÚBIDA E/OU CONSULTA CHAMAR AO 988783080/82

     O PERÍODO DE MATRÍCULA SERÁ DO 1 AO 10 DE XULLO.

                          HORARIO: 10.00h-13.00h

FIN DE CURSO

ESTIMADAS FAMILIAS E SOBRE TODO ESTIMADOS NENOS E NENAS, HOXE REMATA UN CURSO ATÍPICO QUE A NINGUÉN NOS HOUBERA GUSTADO PASAR. MOITAS GRACIAS A TOD@S POLO VOSO ESFORZO NESTES TEMPOS TAN COMPLICADOS E SOBRE TODO POLA VOSA VALENTÍA ANTE ESTA SITUACIÓN.

TEMOS MOITAS GANAS DE VOLVER A VERVOS PERO AGORA TOCA DESCANSAR E DISFRUTAR DO VERÁN PARA RECARGAR AS PILAS.

UNHA APERTA MOI FORTE E FELIZ VERÁN.

Cris- Religión: FELIZ VERÁN PARA TOD@S!!

LIBROS DE TEXTO CURSO 20-21

COMEDOR ESCOLAR 20-21

SOLICITUDE DE PRAZA DE COMEDOR  ESCOLAR CURSO 20-21

No enlace adxunto tedes o impreso e as instruccións para solicitar praza no comedor o vindeiro curso 20-21.O alumnado matriculado no centro ten ata o 30 de xuño para entregar dita solicitude no centro. As solicitudes rececolleranse no centro a partir do luns 22.

 SOLICITUDE PRAZA COMEDOR 20-21(pinchando aqui descárgase o impreso)

 

SOLICITUDE COLABORADOR@S COMEDOR  ESCOLAR CURSO 20-21

O vindeiro día 22 ábrese o prazo para entregar a solicitude de colaborador/a no comedor escolar para o curso 20-21. Nos seguintes enlaces tedes a información dos requisitos,extraídas das instruccións de comedor e o impreso de solicitude.

As solicitudes recolleranse no centro apartir do luns 22 por orde de chegada.

INSTRUCCIÓNS (pinchando aqui descárgase o impreso)

SOLICITUDE COLABORAD@R(pinchando aqui descárgase o impreso)

Distribuir contido


by Dr. Radut