Skip to Content

Admisión e matrícula

IMPORTANTE: ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2020/2021

Recordamos ás familias solicitantes de plaza no proceso de admisión do alumnado do curso 2020-2021 para o CEIP San Francisco Javier, que ó haber máis solicudes que prazas ofertadas polo colexio é preciso baremar todas as solicitudes presentadas tanto en EDUCACIÓN INFANTIL como en EDUCACIÓN PRIMARIA.

Informamos que se alguén ten pendente de entregar algunha documentación acreditativa dos criterios alegados, o prazo remata o día 26 de maio ás 13:00 horas. 

Asimesmo, lembramos que si a data de alta na vivenda que figura no padrón é inferior a un ano, débese acreditar o domicilio achegando, no prazo indicado: 

  • contrato de aluguer ou escritura de compraventa da vivenda
  • contratos de alta de recibos actualizados de subministracións -auga, luz, gas- a nome da persoa ou persoas que solicitan a admisión 

A documentación acreditativa pendente entregarase na secretaría do colexio, no horario  de atención ao público (de 10:00 a 13:00 horas), entre os días 20 e 26 de maio.

RESTABLECEMENTO DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2020/21

No día de hoxe, 6/05/2020, publicouse no Diario Oficial de Galicia a Resolución do 5 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade a diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 5 de maio de 2020 que, no ámbito educativo, estableceu os seguintes acordos:

– Acordo sobre o restablecemento do procedemento de admisión de alumnado do 2º ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso académico 2020/21.

1. Prazo de presentación de solicitudes de admisión.

Restablecerase o prazo para a presentación das solicitudes de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, polo tempo que restaba cando se declarou o estado de alarma, de xeito que se iniciará o día 11 de maio de 2020 e rematará o día 18 do mesmo mes.

a) De conformidade co artigo 33 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os demais prazos do procedemento de admisión reduciranse á metade.

b) Novos prazos do proceso:

● Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: ata o día 26 de maio de 2020.

● Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: antes do 9 de xuño de 2020.

● Poderanse formular reclamacións contra as listaxes provisionais no prazo de 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.

● Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: ata o 26 de xuño de 2020.

● Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: do 1 ao 10 xullo de 2020.

● Formalización da matrícula ordinaria en educación secundaria obrigatoria e bacharelato: do 1 ao 10 xullo. Prazo extraordinario: do 1 ao 10 de setembro de 2020

NOVOS PRAZOS

Presentación de solicitudes de admisión

Do 11 ao 18 de maio de 2020

Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo

ata o 26 de maio de 2020.

Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido

antes do 9 de xuño de 2020.

 

Poderanse formular reclamacións contra as listaxes provisionais

3 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.

 

Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido

ata o 26 de xuño de 2020.

 

Formalización da matrícula en educación infantil e primaria:

do 1 ao 10 xullo de 2020.

 

Formalización da matrícula ordinaria en ESO e BAC (no IES)

do 1 ao 10 xullo.

Prazo extraordinario de matrícula en ESO e BAC:

do 1 ao 10 de setembro de 2020.

 

 HORARIOS DE APERTURA E NORMAS DE SEGURIDADE

Comunicamos que o centro permanecerá aberto durante o prazo de presentación de solicitudes de admisión de alumnado en horario de 10:00 a 13:00 horas, só para o trámite administrativo de admisión de alumnado, é dicir: presentación de solicitudes e da documentación para baremación.

Non se atenderá outro tipo de solicitudes, non se permitirá acceder a zonas diferentes da administrativa nin se entregará material de alumnado.

Para calquer outro trámite administrativo diferente da admisión do alumnado, realizarase a solicitude por correo electrónico e darase cita para a entrega da documentación.

As consultas poderán realizarse durante o prazo de presentación, por teléfono no horario habitual de apertura, ou por correo electrónico escribindo a: ceip.sanfrancisco@edu.xunta.gal  indicando no asunto consulta admisión alumnado”

Rogamos que cando sexa posible, realicen a presentación de solicitudes empregando a SEDE ELECTRÓNICA,aportando no mesmo procedemento a documentación necesaria para a baremación.

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED550B

O trámite poderá realizarse de forma presencial únicamente cando o solicitante non poida efectualo de forma telemática.

A atención será individualizada

Só se permitirá a entrada no centro para o trámite administrativo a unha soa persoa.

As colas de espera realizaranse no exterior  mantendo a distancia de seguridade, e dentro do posible, seguir as instrucións das autoridades sanitarias empregando mascarillas e guantes.

Documentación

Para evitar vir ao centro máis veces cás imprescindibles, rogamos que acudan con toda a documentación necesaria para a baremación dentro do prazo de solicitude, que a acheguen por correo electrónico (con acuse de recibo) ou que a incorporen telematicamente se o fan por sede electrónica.  

Para axilizar o trámite deberán traer as fotocopias, xunto cos orixinais.

Só será necesario presentar a documentación relativa aos criterios de: domicilio fiscal, renda, condición de familia numerosa e discapacidade do/a alumno/a, do proxenitor/a, do titor/a ou dos irmáns cando a persoa interesada denegue a consulta automática de datos (art.17.1)

A presentación dos xustificantes dos criterios de baremación ten carácter voluntario.

A non presentación dalgún deles suporá a renuncia explícita a ser baremado no criterio correspondente.

NOTA IMPORTANTE: O colexio abrirá o luns día 11 exclusivamente para trámites de admisión de alumnado, calquera outra consulta ou trámite, utilicen correo electrónic: ceipsanfrancisco@edu.xunta.gal ou chamen ó teléfono 881960980

INFORMACIÓN IMPORTANTE PROCESO DE ADMISIÓN

Información proceso de admisión:

CONTACTO CO CENTRO

A través do correo electrónico: ceip.sanfrancisco@edu.xunta.gal

INICIO DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN

INICIO DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO EN CENTROS DOCENTES SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS
CURSO 2020/2021

Iniciase do procedemento de admisión do alumnado en centros sostidos con fondos públicos para o curso 2020/2021

Toda a información do proceso irase colgando neste espazo informativo, xunto co taboleiro sito no porche do colexio, que serán os espazos oficiais de información do proceso de escolarización así como no Portal da Consellería de Educación:
https://www.edu.xunta.gal/portal/node/30140

A data de Xornada de Portas Abertas será o vindeiro luns 9 de marzo ás 16:30.

De acordo co establecido na Orde da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria do 12 de marzo de 2013 (DOG do 15) pola que se regula o procedemento para a admisión do alumnado nos centros sostidos con fondos públicos, comunícolle o seguinte:

  1. O CEIP San Francisco Javier está adscrito ao IES Monelos.
  2. O noso alumnado ten prioridade para matricularse neste Instituto por diante daquel alumnado que proceda doutros centros de primaria non adscritos.
  3. As familias que desexen matricular aos seus fillos/as no IES Monelos deberán entregar ao seu titor-a, entre o 1 e o 17 de febreiro, o modelo de solicitude debidamente cuberto que se xunta a este escrito (anexo I da Orde do 12 de marzo de 2013). (Tamén pode facerse a reserva parcial no enderezo https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/, ou de xeito electrónico e completo en https://sede.xunta.gal/portada).
  4. O alumnado de sexto curso deste Centro que, de acordo co dito anteriormente, non faga no prazo establecido a reserva de praza para o citado instituto, deberá participar no proceso xeral de admisión como se fose alumnado novo, debendo presentar cumprimentado no IES da súa preferencia, do 1 ao 20 de marzo, o documento que se publica como anexo II da citada Orde do 12 de marzo, modelo de impreso que se pode retirar na conserxería desde Centro ou pinchando aquí.
  5. A reserva no IES Monelos adquirirá carácter vinculante e será incompatible coa presentación dunha solicitude de admisión noutro centro de adscrición antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.
Distribuir contido


by Dr. Radut