Skip to Content

Admisión e matrícula

AXUDAS FONDO SOLIDARIO DE LIBROS E MATERIAL ESCOLAR CURSO 2023-2024

Está publicada a convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, ESO educación especial para o curso escolar 2023-2024.

Normativa do procedemento: Orden de 10 de mayo de 2023 por la que se regula la participación en el fondo solidario de libros de texto y se convocan ayudas para adquirir libros de texto y material escolar destinadas al alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obligatoria y educación especial en centros docentes sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2023/24 (códigos de procedimiento ED330B, ED330G y ED330H).

prazo de presentación de solicitudes é do 20 de maio ata o 21 de xuño de 2023.

O alumnado de 6º de Educación Primaria que pasa a 1º da ESO deberá presentar a solicitude no IES onde estea admitido para o vindeiro curso 2023-2024.

As solicitudes cubriranse e presentaranse preferentemente por vía telemática a través da aplicación FONDO LIBROS e a  SEDE ELECTRÓNICA

Poderá presentarse na secretaría do centro en horario de 9:15 a 11:30  e de 12:00 a 13:30, así como os luns en horario de 16:00 a 18:00 h. A documentación a presentar é a seguinte:

 • Unha única solicitude por familia (ANEXO I e II) incluindo todos os fillos e fillas matriculados no centro.
 • Documentación necesaria para xustificar o alegado na solicitude (orixinal e fotocopia).

DATAS IMPORTANTES

 • Publicación listaxes provisionais: ata o 12 de xullo.

 • Reclamación ás listaxes provisionais: dous días hábiles logo tras a publicación das listaxes provisionais.

 • Publicación listaxes definitivas: ata o 26 de xullo.

 • Entrega libros de texto do fondo ás familias de 3º  a 6º de EP: en setembro. Comunicarase a través da web e/ou abalarmóbil.

 • Entrega de vales para a adquisición de libros de texto e material: do 30 de xuño ao 7 de xullo. Os vales que non se recollan nestas datas poderán recollerese a partires do día 1 de setembro na administración do centro en horario de 9:30 a 11:30 e de 12:00 a 13:30 horas.

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2023-2024. LISTAXES DEFINITIVAS

Informamos que están publicadas as listaxes definitivas de admitidos e non admitidos para o curso 2023-2024.

Estas listaxes pódense consultar no taboleiro interior do centro ou telematicamente a través da aplicación admisionalumnado empregando a chave 365 ou certificado dixital.

O prazo de formalización de matrícula será do 20 ao 30 de xuño. Se finalizado este prazo non se formalizase a matrícula, decaerá o dereito á praza obtida.

ADMISIÓN ALUMNADO. LISTAXES PROVISIONAIS CURSO 2023-2024

Hoxe, día 25 de abril de 2023, procédese á publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido para o curso 2023-2024.

Estas listaxes pódense consultar no taboleiro interior do centro ou telematicamente a través da aplicación admisionalumnado empregando a chave 365 ou certificado dixital.

Para consulta do detalle do baremo o horario é de 13:00 a 14:00 horas.

Os días de reclamacións ás listaxes son o 26, 27, 28 de abril e o 3 e 4 de maio na administración do centro en horario de 13:00 a 14:00 horas.

As reclamacións resolveranse coa publicación das listaxes definitivas o 15 de maio. A súa publicación comunicarase a través da web do centro.

O prazo de formalización de matrícula será do 20 ao 30 de xuño. Se finalizado este prazo non se formalizara a matrícula, decaerá o dereito á praza obtida.

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2023-2024. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

Informamos aos solicitantes de praza no proceso de admisión de alumnado do curso 2023-2024 para o CEIP San Francisco Javier que, tras determinar que o número de solicitudes é superior ao de prazas ofertadas, é preciso baremar todas as solicitudes para Educación Infantil e para Educación Primaria.

A documentación xustificativa dos criterios de baremo entregarase na administración do centro do 21 ao 31 de marzo e o 11 de abril, no horario de 09:15 a 11:30 e de 12:00 a 13:30 h.

A presentación desta documentación ten carácter voluntario. A falta de presentación desta documentación impedirá valorar o criterio ou criterios para efectos de determinar a puntuación correspondente.

ADMISIÓN DE ALUMNADO CURSO 2023-2024

PROCEDEMENTO ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2023-2024

PRAZO: DO 1 DE MARZO ATA O 20 DE MARZO. 

           PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES: 

           - Cubrir a solicitude informaticamente e asinala na Sede Electrónica (recomendable).

           - Cubrir a solicitude informaticamente e presentala asinada de xeito manual no centro. 

           DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR XUNTO COA SOLICITUDE: 

           - Copia do DNI e do libro de familia.

           - Certificado actualizado de empadroamento.

           - Convenio regulador ou resolución xudicial de separación ou divorcio, de ser o caso.

           - Calquera outra documentación xustificativa para acreditar a puntuación.

           HORARIO DE ADMINISTRACIÓN: De luns a venres: De 09:15 a 11:30 e de

           12:00 a 13:15 horas. Luns pola tarde de 16:00 a 18:30 horas.  

INSTRUCIÓNS E VACANTES 

CRITERIOS DE VALORACIÓN

CRITERIO COMPLEMENTARIO

MAPA DE ZONAS

RESOLUCIÓN RESULTADO DESEMPATE

NORMATIVA REGULADORA

CRONOGRAMA

ADMISIÓN ALUMNADO. RESERVA DE PRAZA IES (6º EP)

Informamos de que se abre o prazo para a reserva de praza no centro de adscrición para o curso 2023-2024.

De conformidade coa disposición adicional primeira da Orde da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades de 21 de outubro de 2022, que regula o procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, o vindeiro 16 de xaneiro de 2023 inícianse os trámites do procedemento (código ED550A), coa reserva de praza nun centro de adscrición para alumnado que cambia de etapa.

 • O prazo de solicitude abarcará do 16 de xaneiro ao 6 de febreiro do 2023, ambos incluidos.
 • Tanto a presentación das solicitudes como a consulta das listaxes de admitidos, que se publicarán antes do día 28 de febreiro, deberán realizarse no centro no que está matriculado o alumnado no presente curso ou a través da aplicación admisionalumnado (https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/).

Normativa de aplicación:

Orde do 21 de Outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, ese regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C).

Decreto 13/2022 do 3 de febreiro polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 

MATRÍCULA ALUMNADO ADMITIDO CURSO 2022-2023

Comunicamos que o alumnado admitido no CEIP San Francisco Javier para o curso 2022-2023 deberá formalizar a súa matrícula entre os días 20 e 30 de xuño. 

Se finalizado este prazo non a tivese formalizado, decaeralle o dereito á mesma.

A documentación que deberá presentar é: 

 • Impreso de matrícula

 • Autorizacións

 • 4 fotografías tamaño carné.

 • Fotocopia da tarxeta sanitaria actualizada da alumna ou alumno. 

 • En caso de divorcio ou separación, copia cotexada da sentenza xudicial e/ou do convenio regulador no que conste a custodia da ou do menor.

Lembramos que, unha vez realizada a matrícula, a familia deberá darse de alta na aplicación abalarmóbil.

O día 28 de xuño, ás 13:00 h, terá lugar unha reunión presencial cas familias de 3 anos previa inscrición no teléfono 881960989 (Indicar asistencia ao realizar a matrícula).

 

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2022-2023. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.

Prezadas familias,

Informamos aos solicitantes de praza no proceso de admisión de alumnado do curso 2022-2023 para o CEIP San Francisco Javier que, tras determinar que o número de solicitudes é superior ao de prazas ofertadas, é preciso baremar todas as solicitudes para Educación Infantil e para Educación Primaria.

A documentación xustificativa dos criterios de baremo entregarase na administración do centro do 24 de marzo ao 6 de abril, no horario de 09:15 a 11:30 e de 12:00 a 13:30 h.

A presentación desta documentación ten carácter voluntario. A falta de presentación desta documentación impedirá valorar o criterio ou criterios para efectos de determinar a puntuación correspondente.

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2022-2023

Distribuir contido


by Dr. Radut