Skip to Content

Secretaría

Secretaría

FONDO LIBROS CURSO 2022-2023. LISTAXES PROVISIONAIS.

Están publicadas as listaxes provisionais da axuda para a adquisición dos libros de texto para o alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de EP, e de material para o alumnado de 1º e 2º de EP para o curso escolar 2022-2023. Poden consultalas na aplicación ou no taboleiro interior do centro.

 

BECAS ALUMNADO NEAE

Está aberto o prazo para a solicitude de becas para alumnado NEAE. 

Para mais información prema na imaxe.  

AXUDAS FONDO SOLIDARIO DE LIBROS E MATERIAL ESCOLAR CURSO 2022-2023

Comunicamos que a Consellería de Cultura, Educación e Universidade acaba de publicar a ORDEN de 29 de abril de 2022 por la que se regula la participación en el fondo solidario de libros de texto y se convocan ayudas para adquirir libros de texto y material escolar destinadas al alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obligatoria y educación especial en centros docentes sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2022/23 (códigos de procedimiento ED330B, ED330G y ED330H).

prazo de presentación de solicitudes abarca desde o 19 de maio ata o 22 de xuño de 2022.

O alumnado de 6º de Educación Primaria que pasa a 1º da ESO deberá presentar a solicitude no IES onde  esté admitido para o vindeiro curso 2022-2023.

As solicitudes presentaranse preferentemente por vía telemática a través da aplicación FONDO LIBROS  ou  SEDE ELECTRÓNICA

Poderá presentarse na secretaría do centro en horario de 9:15 a 11:30  e de 12:00 a 13:30, así como os luns en horario de 16:00 a 18:00 h. A documentación a presentar é a seguinte:

 • Unha única solicitude por familia (ANEXO I e II) incluindo todos os fillos e fillas matriculados no centro.
 • Documentación necesaria para xustificar o alegado na solicitude (orixinal e fotocopia).

ACCESO APLICACIÓN FONDO LIBROS

DATAS IMPORTANTES

 • Publicación listaxes provisionais: 28 de xuño.

 • Reclamación ás listaxes provisionais : 29 e 30 de xuño.

 • Publicación listaxes definitivas: 5 de xullo.

 • Entrega libros de texto do fondo ás familias de 3º  a 6º de EP: en setembro. Comunicarase a través da web e/ou abalarmóbil.

 • Entrega de vales para a adquisición de libros de texto e material: do 30 de xuño ao 7 de xullo. Os vales que non se recollan nestas datas poderán recollerese a partires do día 1 de setembro na administración do centro en horario de 9:30 a 11:30 e de 12:00 a 13:30 horas.

 

PUBLICACIÓN LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS DISTRIBUCIÓN MÁSCARAS

Informamos que xa está publicada  no taboeiro de anuncios interior do centro a listaxe provisional de distribución de máscaras. 

 

Prazo de reclamacións: 2 días hábiles a partir da súa publicación.

PUBLICACIÓN LISTAXES FONDOLIBROS E VALES MATERIAL

Xa se poden consultar as listaxes provisionais do Fondo solidario de libros de texto no taboleiro dentro colexio, ou accedendo ao estado da vosa solicitude na aplicación fondolibros coa Chave365 ou certificado electrónico (Lembramos que non podemos facilitar información por teléfono). Indícase nestas listaxes provisionais o número de libros que recibirá cada alumno/a, e nas de vales se está concedido ou non.

O prazo de reclamacións é de dous días dende o da publicación das listaxes, é dicir, os días  29 e 30 de xuño, presencialmente no centro en horario de 9:30 a 13:00 horas.

Unha vez resoltas as reclamacións, publicaranse polo mesmo procedemento as listaxes definitivas. A data de publicación das listaxes definitivas será o 5 de xullo.

Nas listaxes definitivas de Fondolibros aparecerán os libros concretos para cada alumno/a. Tanto se recibides 6 libros coma se recibides 4, o reparto realizarase por esta orde: Matemáticas, Lingua Castelá, Lingua Galega, Ciencias Naturais, Ciencias Sociais e Inglés (Class Book). O resto de libros non forma parte do fondo solidario, así como o Activity de Inglés, polo que se deberán comprar.

 • Entrega libros de texto do fondo ás familias de 3º  a 6º de EP: en setembro. Comunicarase a través da web e/ou abalarmóbil.
 • Entrega de vales para a adquisición de libros de texto e material: do 30 de xuño ao 7 de xullo. Os vales que non se recollan nestas datas poderán recollerese a partires do día 1 de setembro na secretaría do centro en horario de 9:30 a 13:30 horas.

AVISO PARA 6ºEP: Á marxe do alumnado beneficiario que aparece nas listaxes de 6ºEP, tamén entregaremos en setembro, a TODAS as familias que o desexen, os libros en préstamo de Matemáticas e Inglés (Class Book).

CIRCULAR FIN DE CURSO

ACCEDA Á CIRCULAR PREMENDO NA IMAXE

 

DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS ALUMNADO EDUCACIÓN PRIMARIA

Informamos que a Consellería de Educación acaba de publicar a ORDE do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería e en centros privados concertados no curso 2020/21 (código de procedemento ED330E).

 

Alumnado destinatario. 

Alumnado matriculado en Educación Primaria (non para Educación Infantil)

a) Non ten que presentar solicitude:

O alumnado beneficiario da axuda de material escolar no curso 2020-2021.

b) Ten que presentar solicitude:

O alumnado que non foi beneficiario da axuda de material escolar no curso 2020-2021 que

cumpra algunha das seguintes condicións:

• Que pertenza a unha familia cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €.

• Alumnado matriculado en educación especial.

• Alumnado suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia.

• Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%.

TRAMITACIÓN  E PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES

 • Presencialmente no centro en horario de 10:00 a 11:15 e de 12:30 a 13:30

 • Prazo presentación:  desde o 16 ata o 27 de novembro 2020 ámbolos dous incluidos.

 • DOCUMENTACIÓN, ANEXO I E ANEXO II. 

Ligazón á orde do  6 de novembro, pinchar aquí.

Anexos I, Anexo II pinchar aquí

As listaxes provisionais publicaránse no taboeiro interior do centro o 30 de novembro e en caso de exclusión na listaxe provisional, as persoas afectadas poderán formular reclamación ante o centro docente nos dous (2) días hábiles seguintes ao da súa publicación. 

 

 

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO, MATERIAL ESCOLAR E PARTICIPACIÓN NO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS CURSO 2020/2021

Hoxe martes 19 de maio sae publicada no DOG a Orde do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/2021.

O prazo de presentación de solicitudes abarca desde o 20 de maio ata o 19 de xuño (incluído) de 2020. 

O alumnado de 6º de Educación Primaria que pasa a 1º da ESO deberá presentar a solicitude no IES onde  esté admitido para o vindeiro curso 2020/21.

As solicitudes presentaranse preferentemente por vía telemática a través da aplicación FONDO LIBROS  ou  SEDE ELECTRÓNICA.

Poderá presentarse na secretaría do centro en horario de 10:00 a 13:00 h, respetando as medidas sanitarias en vigor (mascarillas,…) e as establecidas polo propio centro.

Só se permitirá a entrada no centro para o trámite administrativo a unha soa persoa.

As colas de espera realizaranse no exterior  mantendo a distancia de seguridade .

MÁIS INFORMACIÓN PINCHAR AQUÍ

ACCESO APLICACIÓN FONDO LIBROS

ACCESO Á SEDE ELECTRÓNICA / CHAVE 365

SOLICITUDE PARA DESCARGAR

ACCESO Á ORDEN DO DOG

Benvida e novas comezo de curso 2019-2020

 

O novo curso escolar 2019-2020 acaba de iniciarse e desde o CEIP San Francisco Javier,  queremos dar a benvida e desexar un bo inicio de curso a todos os membros da comunidade educativa .

Sinalar, que seguiremos empregando  este espazo web para ir actualizando información de interese, como son circulares,  datas de reunións cas familias,  listaxes de material, horarios ,etc.

Comezamos cas seguintes datas de interese

Inicio das clases : 11 de setembro.

                A incorporación do alumnado será no seguinte horario:  

 • 4º EDUCACIÓN INFANTIL (3 anos), de acordo ó plan de adaptación

                                               Proceso incorporación 3 anos A

                                               Proceso incorporación 3 anos B

 •  5º E 6º EDUCACIÓN INFANTIL( 4 anos e 5 anos): ás 10:00 horas
 •  EDUCACIÓN PRIMARIA (desde 1º ata 6º) : 9:00 horas

                               

As familias de EI e 1º E 2º de EP deberán entregar o material  nas aulas da titoría que lles corresponde. A continuación indicamos datas e horario de recollida.

 

Recollida material EI: xoves día 5, ás 12:00 h.

Recollida libros e material de 1º e 2º EP:  luns día 9, ás 11:30 h

 

Listaxe de material 1º EP

Listaxe de material 2º EP

Listaxe de material 3º EP

Listaxe de material 4º EP

Listaxe de material 5º EP

Listaxe de material 6º EP

 

CALENDARIO ESCOLAR CURSO 2019/2020

CALENDARIO ESCOLAR CURSO 2019/2020

 

AS CLASES COMEZARÁN O 11 DE SETEMBRO

 

 

                   2019


L

M

M

X

V

S

D

 

L

M

M

X

V

S

D

 

L

M

M

X

V

S

D

 

L

M

M

X

V

S

D

SETEMBRO

 

Outubro

 

Novembro

 

Decembro

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

7

8

9

10

11

12

13

 

4

5

6

7

8

9

10

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

14

15

16

17

18

19

20

 

11

12

13

14

15

16

17

 

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

21

22

23

24

25

26

27

 

18

19

20

21

22

23

24

 

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

 

28

29

30

31

 

 

 

 

25

26

27

28

29

30

 

 

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

31

 

 

 

 

 


 

2020


L

M

M

X

V

S

D

 

L

M

M

X

V

S

D

 

L

M

M

X

V

S

D

 

L

M

M

X

V

S

D

Xaneiro

 

Febreiro

 

MARZO

 

Abril

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

3

4

5

6

7

8

9

 

2

3

4

5

6

7

8

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

10

11

12

13

14

15

16

 

9

10

11

12

13

14

15

 

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 

17

18

19

20

21

22

23

 

16

17

18

19

20

21

22

 

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

24

25

26

27

28

29

 

 

23

24

25

26

27

28

29

 

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAiO

 

XUñO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

5

6

7

8

9

10

 

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

13

14

15

16

17

 

15

16

17

18

19

20

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

20

21

22

23

24

 

22

23

24

25

26

27

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

26

27

28

29

30

31

 

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           


 


Mes

Día

 

Setembro

2, 3, 4, 5

Probas correspondentes á convocatoria extraordinaria do curso 2018/2019.

11

Comezo das clases no 2.º ciclo de educación infantil, educación especial e educación primaria.

16

Comezo das clases na ESO, Bacharelato, FP e ensinanzas de réxime especial.

Outubro

31

Día non lectivo. Día do Ensino

Novembro

1

Día non lectivo. Día de Todos os Santos.

Decembro

6

Día non lectivo. Día da Constitución.

23, 24, 25, 26, 27, 30, 31

Vacacións de Nadal.

Xaneiro

1, 2, 3, 6, 7

Febreiro

24, 25, 26

Vacacións de Entroido.

Marzo

19

Día non lectivo. Día de San Xosé.

Abril

6, 7, 8, 9, 10, 13

Vacacións de Semana Santa.

Maio

1

Día non lectivo. Día da Festa do Traballo.

Xuño

15, 16, 17, 18, 19

Probas correspondentes á convocatoria extraordinaria de 2º bacharelato.

19

Remate das clases no 2.º ciclo de educación infantil, educación especial, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional.


 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut