Skip to Content

Equipos docentes

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA

Mª Jesús Rodríguez Eirís (presidenta)

Mónica López Vilariño. (Xefa de Estudos)

Victoria Esteban Riesco (xefa do DO)

Beatriz Vázquez Pena (coordinadora EI)

María Silva Valiña (coordinadora do 1º bloque)

Pilar Caamaño Cancela (coordinadora do 2º bloque )

Amelia Rabuñal Rodero (coordinadora de EDLG) 

Emma Enríquez Fontela (coordinadora de Formación)

Begoña Rodríguez García (coordinadora de EACE)

Eloy Pita Martínez(coordinador de Biblioteca) 

Mª José Couso Pita (coordinadora TIC)

Silvia Lozano Abuín (PT)

Raquel López Fernández (AL)

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Victoria Esteban Riesco (xefa do DO)

Silvia Lozano Abuín (PT)

Yaiza Mª Blanco García (PT)

Raquel López Fernández (AL)

Elena Picos Sánchez (AL IT)

 

EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA

Amelia Rabuñal Rodero (coordinadora de EDLG) 

Mª Luisa Vázquez Reboredo ( EI)

Mª Luz García Alvarellos (2º EP)

Virginia Dávila Barba (6º EP)

 

EQUIPO DINAMIZADOR DE TICS

Mª José Couso Pita (coordinadora TIC)

Rosa Anido Abeledo (EI)

Eva Mª Avecilla Porto (EI)

Mª Dolores Moreno Ramil (EM)

Yaiza Blanco García (PT)

Silvia Lozano Abuín (PT)

Marta Vázquez Balsas (2º EP)

Emma Enríquez Fontenla (4º EP)

Mª Jesús Rodríguez Eirís (5º EP)

 

EQUIPO DINAMIZADOR DA BIBLIOTECA

Eloy Pita Martínez (coordinador de Biblioteca) 

Raquel Corcoba Martínez (EI) 

Rosario C. Costas Núñez ( EI)  

María Silva Valiña (1º EP)

Mª José Vázquez Santiso (1º EP)

Mª Carmen Bouzas Seoane (6º EP) 

Pilar Caamaño Cancela (6º EP)

Mª Jesús Lagoa Areas (Relixión) 

Raquel López Fernández (AL) 

Hugo Méndez-Trelles Tejo (EF) 

Pablo Jesús Lamas Noya  (EF)

Victoria Esteban Riesco (DO)

 

EQUIPO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Mª Begoña Rodríguez García (coordinadora de EACE)

Mª Monserrat Souto Calviño ( EI)

Beatriz Vázquez Pena ( EI)

Mónica López Vilariño (5º EP)

Mª del Mar Rodríguez Gómez (Especialista Inglés)

Mª Isabel Vázquez Mella (4º EP)

 page | by Dr. Radut