Skip to Content

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA

Mª Jesús Rodríguez Eirís (presidenta)

Avecilla Porto, Eva Mª. (Xefa de Estudos)

Victoria Esteban Riesco (xefa do DO)

Beatriz Vázquez Pena (coordinadora EI)

Sandra Díaz Montero (coordinadora do 1º bloque)

Eloy Pita Martínez (coordinador do 2º bloque e secretario)

Amelia Rabuñal Rodero (coordinadora de EDLG) 

Dayrén Mosquera Suárez (coordinadora de formación)

Begoña Rodríguez García (coordinadora de EACE)

Virginia Dávila Barba (coordinadora de Biblioteca) 

Dolores Moreno Ramil (coordinadora TIC)

Silvia Lozano Abuín (PT)

Raquel López Fernández (AL)

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Victoria Esteban Riesco (xefa do DO)

Silvia Lozano Abuín (PT)

Juan Jose Seoane Vázquez (PT)

Ángel Blasco Nóvoa (PT)

Raquel López Fernández (AL)

Sagrario Vázquez Grela (AL)

 

EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA

Amelia Rabuñal Rodero (coordinadora de EDLG) 

Mª José Couso Pita (4º nivel EP)

Olalla Ochoa López (1º nivel EP)

Mª Luz García Alvarellos (1º nivel EP)

Mª Luisa Vázquez Reboredo (2º ciclo de EI)

 

EQUIPO DINAMIZADOR DE TICS

Mª Dolores Moreno Ramil (coordinadora TIC)

Beatriz Vázquez Pena (EI)

Raquel Moruja Aller (EI)

Vázquez Santiso, Mª José (2º EP)

Emma Enríquez Fontenla (3º EP)

Iria Canedo Monasterio (2º EP)

Mª Jesús Rodríguez Eirís (EP)

Isabel Vázquez Mella (4º EP)

Rubén Vázquez Sánchez (4ºEP)

Silvia Lozano Abuín (PT)

Juan José Seoane Vázquez (PT)

 

EQUIPO DINAMIZADOR DA BIBLIOTECA

Virginia Dávila Barba (coordinadora de Biblioteca) 

Eva Mª Avecilla Porto (2º ciclo EI) 

Raquel Corcoba Martínez (2º ciclo EI) 

Rosario C. Costas Núñez (2º ciclo EI)  

Sofía Mendoza Fernández (2º EP)

Mª Carmen Bouzas Seoane (5º EP) 

Pilar Caamaño Cancela (6º EP)

Patricia Bao Rodríguez (6º EP)

Eloy Pita Martínez (6º EP)

Mª Jesús Lagoa Areas (Relixión) 

Raquel López Fernández (AL) 

Ángel Blasco Nóvoa (PT)

Hugo Méndez-Trelles Tejo (EF) 

Pablo Jesús Lamas Noya 8EF)

 

EQUIPO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Mª Begoña Rodríguez García (coordinadora de EACE)

Purificación Arroyo García (2º ciclo de EI)

Sandra Díaz Montero (2º EP)

Dayrén Mosquera Suárez (2º EP)

Silvia Díaz García (2º bloque EP)

 page | by Dr. Radut