Skip to Content

INICIO DE CLASES

Estimadas familias,

Xa estamos a piques de comezar o novo curso. Tal e como adiantamos hai uns días, este ven acompañado de moitas novidades, entra elas, a flexibilización tanto de horarios como de puntos de acceso nas entradas e saídas.

O obxectivo é evitar aglomeracións e tempos de espera. Que todo saia ben depende da colaboración e cumprimento estrito dos horarios  e normas establecidas.

De acordo cas instrucións da Consellería o comezo de clases será gradual para os cursos de EI e EP

O próximo xoves día 10 de setembro empezarán  4º EI (3 ANOS) , 5º EI (4 anos)  1º, 2º e 3º de EP.

O venres día 11 de setembro, incorporarase 6º de EI (5 anos), 4º, 5º e 6º de EP.

PLANO ENTRADAS DE EDUCACIÓN INFANTIL E EDUCACIÓN PRIMARIA

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL- ENTRADA

 

ACCESO AO CENTRO: PORTA PEATONAL RÚA ROBERTO TOJEIRO DÍAZ.

SAÍDA: PORTA DA RÚA RONDA DE OUTEIRO.

NORMAS PARA O ACCESO FAMILIAS DE EDUCACIÓN INFANTIL:

·  Permítese só un acompañante adulto por alumno-a, con uso obrigatorio de máscara.

. En Educación Infantil a máscara será obrigatoria en todas as zonas común, entradas, saídas… e moi recomendable dentro da aula.

·  Accederase por Roberto Tojeiro Díaz  e sairase pola Ronda de Outeiro.

·  Manterase a distancia de seguridade entre as persoas.

·  Os adultos non poden subir as escaleiras do porche.

·Os adultos de 6º de EI bordearán a pista cuberta, non estando permitido o acceso á mesma.

·Abandonarase o recinto o antes posible, evitando atascos e grupos de persoas.

Horarios actualizados EI a partires do 28 de setembro:

 

NIVEL

ENTRADA

RÚA

ACCESO

LOCALIZACIÓN

ALUMNADO

SAÍDA

LUGAR

 RECOLLIDA

4º EI

9:10

Roberto Tojeiro Díaz

Porche central

Primeira porta esquerda

 (zona oeste)

13:30

Porche

Porta 3

Acera escaleira

5º EI

9:05

Roberto Tojeiro Díaz

Porche de entrada porta central

13:40

Porche

Porta 3

Acera escaleira

6º EI

9:05

Roberto Tojeiro Díaz

Pista cuberta

13:40

Pista cuberta

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA- ENTRADA

As portas do recinto abriranse ás 8:50 h para que o alumnado poida acceder, mantendo a distancia de seguridade e evitando atascos.

Procurarase que a orde de acceso ao recinto sexa de acordo á orde de entrada ao centro. Os que primeiro accederán son as alumnas e alumnos de 5º e de 6º de EP pola porta correspondente.

Non estará permitido a entrada de acompañantes.

Habilitaranse dous accesos:

Ronda de Outeiro : 6º, 4º e 3º de Educación Primaria.

Roberto Tojeiro Díaz: 5º, 2º e 1º de Educación Primaria.

Se algún alumno-a chega tarde esperará  fora do recinto co seu acompañante a que entre todo o alumnado. Unha vez que estea libre o porche esperará no mesmo e seguirá as indicacións do persoal do centro para poder acceder á aula.

O retraso ten que ser por causa xustificada.

NIVEL

HORA DE ENTRADA

ACCESO

RECINTO

LOCALIZACIÓN

ALUMNADO

HORA DE SAÍDA

RECOLLIDA ALUMNADO

1ºEP

9:00

 

Rúa Roberto Tojeiro

PORCHE

PORTA Nº2

CENTRAL

13:45

Rúa Roberto Tojeiro

EP

9:00

 

Rúa Roberto Tojeiro

PORCHE

PORTA Nº1

13:45

Ronda de Outeiro

EP

8:55

Ronda de Outeiro

PISTA CUBERTA

13:50

Ronda de Outeiro

EP

8:55

 

Ronda de Outeiro

PISTA CUBERTA

13:55

Ronda de Outeiro

EP

8:50

Rúa Roberto Tojeiro

PORCHE PORTA Nº3

14:00

Ronda de Outeiro

EP

8:50

Ronda de Outeiro

PISTA CUBERTA

14:00

Ronda de Outeiro

 

PLANO  SAÍDAS EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL. SAÍDA

·Permítese só un acompañante adulto por alumno-a con uso obrigatorio de máscara.

·Accederase por Roberto Tojeiro Díaz  e sairase pola Ronda de Outeiro. O punto de recollida será o mesmo que o punto de entrada.

·  Manterase a distancia de seguridade entre as persoas.

·  Os adultos non poden subir as escaleiras do porche.

·Os adultos de 6º de EI bordearán a pista cuberta, non estando permitido o acceso á mesma.

·Abandonarase o recinto o antes posible.

 

EDUCACIÓN PRIMARIA . SAÍDA

·  Non se permitirá a entrada a ningún acompañante. Recollerán aos nenos-as no exterior do recinto no punto de saída indicado na táboa anterior.

·   A cada neno-a daráselle unha numeración para saír de maneira ordenada, polo que as familias deberán agardar respectando dito orde, que se manterá ao longo de todo o curso escolar.

·  Abandonarase o recinto o antes posible, evitando aglomeracións.

CALENDARIO DE REUNIÓNS FAMILIAS

O profesor/a contará cas familias para concretar a hora.

NIVEL

DATA

HORA

4º EI

Mércores 9 setembro

A partires das 9:30

5ºEI

Luns 28 de setembro

A partires das 16:00

6ºEI

Luns 28 de setembro

A partires das 16:00

1ºEP

Luns 14 de setembro

A partires das 16:00

2ºEP

Mércores 16 de setembro

A partires das 16:00

3ºEP

Martes 15 de setembro

A partires das 16:00

4ºEP

Venres 11 de setembro

A partires das 16:00

5ºEP

Luns 21 de setembro

A partires das 16:00

6ºEP

Jueves 17 de setembro

A partires das 16:00

INFORMACIÓN IMPORTANTE PERÍODO DE ADAPTACIÓN 4º EI

Estimadas familias de 4ºEI,

En arquivo adxunto publícase o horario do período de adaptación .

Horario período de adaptación 4º EI A (lazo vermello)

Horario período de adaptación 4º EI B (lazo azul)

A reunión cas familias terá lugar o mércores día 9 de setembro no horario que indicaron as titoras. 

Reciban un cordial saúdo

 

HORARIO ENTREGA FONDOLIBROS 5º e 6º EP

Estimadas familias de 5º e 6º EP

As familias que teñen concedidos os libros do fondosolidario  poderán pasar a recollelos o próximo martes 8 de setembro.

A entrega terá lugar na porta central do porche do colexio, e as quendas para recollelos os libros do alumnado de 6º de EP será en función da letra do primeiro apelido.

12:00 - 12:30 horas. Desde a letra  A ata a F (ambos incluídos)

12:30- 13:00 horas: Desde a letra  G ata a Pi (ambos incluídos)

13:00-13:30 horas: Desde a letra  Po ata a V (ambos incluídos)

O horario de recollida para todas as familias de 5º de EP será entre as 12:00 h e as 12:30 h

So poderá acudir unha persoa, debidamente acreditada para proceder á recollida. 

Grazas pola súa colaboración e reciban un afectuoso saúdo.

HORARIO ENTREGA FONDOLIBROS 3º EP

Estimadas familias de 3º de EP, 

As familias que teñen concedidos os libros do fondosolidario  poderán pasar a recollelos o próximo luns, 7 de setembro.

A entrega terá lugar na porta central do porche do colexio, e as quendas para recollelos, serán en función da letra do primeiro apelido.

12:00 - 12:30 horas. Desde a letra  A ata a G (ambos incluídos)

12:30- 13:00 horas: Desde a letra  H ata a ME (ambos incluídos)

13:00-13:30 horas: Desde a letra  MO ata a Y (ambos incluídos)

So poderá acudir unha persoa, debidamente acreditada para proceder á recollida. 

Grazas pola súa colaboración e reciban un afectuoso saúdo.

CIRCULAR INFORMATIVA

Estimadas familias, 

Desde o centro continuamos a preparar o próximo curso en aras a cumplir con todo o protocolo sanitario, pensando na protección e  prevención de toda a comunidade educativa. É por iso que publicamos a primeira circular, a fin de que teñades coñecemento das principiais novas. 

É importante que sigades atentos/as á páxina web, que será o principal medio de comunicación nestes días, onde se continuará informando dos apartados organizativos máis destacados.

Grazas pola vosa colaboración e recibide un cordial e afectuoso saúdo.

O Equipo Directivo

 

CIRCULAR INICIO DE CURSO 

LISTAXE DE MATERIAL ALUMNADO CURSO 2020/2021

HORARIO ENTREGA FONDO LIBROS 4º EP

Estimadas familias de 4º de EP, 

As familias que teñen concedidos os libros do fondosolidario de 4º EP poderán pasar a recollelos mañá venres, 4 de setembro.

A entrega terá lugar na porta central do porche do colexio, e as quendas para recollelos, serán en función da letra do primeiro apelido.

12:00 - 12:30 horas. Desde a letra  A ata a F (ambos incluídos)

12:30- 13:00 horas: Desde a letra  G ata a N (ambos incluídos)

13:00-13:30 horas: Desde a letra  P ata a V (ambos incluídos)

 

So poderá acudir unha persoa, debidamente acreditada para proceder á recollida. 

Grazas pola súa colaboración e reciban un afectuoso saúdo.

IMPORTANTE. MODIFICACIÓN DATA DE ENTREGA LIBROS FONDOSOLIDARIO 6ºEP

Estimadas familias de 6º de EP, 

Debido a un problema informático, non vai ser posible realizar a entrega dos libros do fondosolidario mañá xoves 3 de setembro. A data de entrega pasa a ser o martes 8 de setembro. 

Grazas pola colaboración e reciban un cordial saúdo.

 

 

 

BENVIDA INICIO DE CURSO

Estimadas familias,

Tanto o equipo directivo como o profesorado queremos darvos a benvida a este curso que empeza.

Somos conscientes de que estamos a vivir unha situación difícil, con moitas dúbidas, e certa incertidumbre, e consideramos que ca colaboración e apoio de todas e de todos sairemos adiante.

Queremos comunicarvos que haberá cambios e novidades, estamos a  traballar no plan de adaptación á situación COVID 19 e publicarémolo en breve na web.

O comezo das clases será escalonado:

  • Xoves 10 de setembro: comezará EI 3 anos (segundo o Período de Adaptación que se publicará en bre na web) , EI 4 anos e 1º, 2º e 3º EP.
  • Venres 11 de setembro: 6º de EI, 4º, 5º e 6º de EP.

O primeiro día entrarán cun horario diferenciado que informaremos con anterioride.

 Outro cambio é o desdobramento de varios cursos 6º EI, 2º, 3º, 4º e 6º de EP,  que pasarán a ser tres por cada un dos niveis, xa que de acordo co protocolo da consellería, non pode haber máis de 25 alumnos/as por aula.

Serán os titores/as quenes lles comunicará a través de ABALARMÓBIL uns días antes do inicio das clases  a aula á que se ten que incorporar o seu fillo/a.

 Este ano, debido a esta situación, procederase á entrega ó alumnado que ten concedido  fondolibros  uns días antes do inicio de curso. É importante que se respeten as datas de cara a facilitar a entrega dos libros e evitar aglomeracións:

 

CURSO

DATA

6º EP

MARTES 8 DE SETEMBRO

4º EP

VENRES 4 DE SETEMBRO

3º EP

LUNS 7 DE SETEMBRO

5ºEP

MARTES 8 DE SETEMBRO

Será o profesorado titor que contacte cas familias a través de ABALARMÓBIL para concretar o horario de entrega.

As familias que non recolleron o cheque do material en xullo, teñenno disponible na administración do centro en horario de 9:00 a 11:30 e de 12:00 a 14:00 h.

Lembramos a importancia de estar atentos á web e agradecemos toda a colaboración e paciencia en beneficio de todos.

Moi bo curso e reciban un cordial e afectuoso saúdo !

O equipo directivo

 

PRAZO INSCRIPCIÓN COMEDOR CURSO 2020/2021

Estimadas familias, 

Desde a ANPA A Cubela comunícannos que o prazo para inscripción no comedor de cara ó curso 2020/2021 estará aberto desde o mércores 19 de agosto ata o 4 de setembro, ámbolos dous incluídos. Fora deste prazo non admitirán ningunha solicitude. 

Toda a información está dispoñeble na web da ANPA: http://www.anpacubela.es/documentos.html

                                                                                                                                                                                                                                                                       

Distribuir contido


by Dr. Radut