Dependencias

Enderezo: Rúa Lois nº 35 - Oza dos Ríos CP. 15380 - A Coruña.

Teléfono : 881880908/881880910              Orientadora: 881880909 

Correo electrónico: ceip.oza.rios@edu.xunta.es

Páxina web: www.edu.xunta.gal/centros/ceipozarios

Horario lectivo: 9:30h a 14:30h.

Horario de atención ás familias por parte do profesorado:

Os luns de 16:45h a 17:45h.