Skip to main content

GRUPOS INTERACTIVOS COAS FAMILIAS - COMUNIDADES DE APRENDIZAXE #FamiliasnabE #bescolaresgal #bescolaresgalabertas

A investigación INCLU-ED, realizada en 15 países, entre eles España,

demostrou que ante diversas formas de organización de aula,

os grupos heteroxéneos con voluntarios daban os mellores resultados de aprendizaxe e convivencia.


- AUMENTA O NIVEL DO GRUPO.
-REDUCEN CONFLITOS.


Os voluntarios son adultos: familias, alumnado dos últimos cursos

do instituto, membros de asociacións, avos, tíos, mestres xubilados...


NON NECESITAN TER HABILIDADES ACADÉMICAS POIS A

SÚA FUNCIÓN É FOMENTAR O DIÁLOGO IGUALITARIO E A PARTICIPACIÓN.

Máis información

Iniciamos as primeiras sesións na aula para pasar posteriormente á biblioteca.