Skip to main content

5 DE XUÑO, DÍA DO MEDIO AMBIENTE - PROTOCOLO #euquedonacasa #bescolaresgalabertas

"Contra o cambio...eu cambio. E ti?"

é o proxecto anual proposto desde a biblioteca escolar.

O obxectivo é concienciar sobre a importancia do coidado do medio ambiente e actuar en consecuencia, respectando a contorna máis próxima.

Para abordar estas aprendizaxes tomamos como referente o currículo.

No 4.º curso de educación primaria atopamos:

- Contido e estándar de aprendizaxe da área de ciencias da natureza

B4.7. Desenvolvemento de actitudes individuais e colectivas fronte a determinados problemas mediombientais.

CNB4.1.3. Elabora protocolos para mellorar os problemas medioambientais da súa contorna. 

- Contido e estándar de aprendizaxe da área de ciencias sociais 

B2.20.Desenvolvemento sostible e consumo responsable. Elaboración dunha campaña de concienciación no centro educativo.

CSB2.9.2. Propón algunhas medidas para o desenvolvemento sostible e o consumo responsable.

 

O alumnado de 4.º de educación primaria organizouse en grupos e acordou medidas de actuación no centro escolar para mellorar os problemas medioambientais.

 

Reuníronse coa directora para achegarlle as súas propostas.

E este é o protocolo  

 

 O seguinte paso era dar a coñecer este documento a todas as compañeiras e compañeiros do colexio, mais o confinamento fixo que se pospuxera ata...

Mirádeo ben, seguro que podedes aplicar algunha destas medidas no voso día a día na casa, na rúa...

 

 

 

https://www.facebook.com/bibliotecacarloslabranha/

@beCarlosLabrana 

biblio.nicolas.del.rio@gmail.com