SOLICITUDES DE ADMISIÓN DE ALUMNADO EN CENTROS DOCENTES SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS PARA O CURSO 2021/2022

 

Todas as solicitudes de matrícula para o curso 21/22 están admitidasagás a de 5º de educación infantil (4 anos) por non ofertar ningunha vacante.

A relación nominal de admitidos/as pódese consultar no taboleriro interior do centro ou na aplicación "admisionalumnado", coa chave 365.

Entre o 20 e o 30 de xuño, deberán pasar polo centro para confirmar matrícula e facer as correspondentes solicitudes de servizos complementarios.