Iniciar sesión: Acceso

Documentos

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN PARA A 3º AVALIACIÓN

Estimadas familias:

Segundo as instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do 3º trimestre do curso académico 2019/2020, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia temos que adaptar as programacións do terceiro trimestre para cada unha das áreas, nelas podedes consultar:

  • As aprendizaxes de repaso, reforzo ou ampliacióna realizar e a metodoloxía empregada.
  • Os procedementos e instrumentos de avaliación empregados.
  • Os criterios de avaliación para a cualificación final.

Podedes consultalas nos axuntos correspondentes a cada curso.

Moito ánimo!!!!Beso

Distribuir contido