Saltar navegación.


Presentación   |   Horarios   |   Oferta educativa   |   Secretaría   |   Contacto

INFORMACIÓN XERAL

Estimados pais e nais:

Benvidos ao curso escolar 2013/2014. Ante todo queremos agradecerlles a confianza depositada en nós e poñernos á súa disposición para todo o que poidan necesitar.

A continuación  ofrecémoslles unha pequena información da organización e funcionamento do colexio.

1.- ORGANIGRAMA DO CENTRO.

 

1.1.- Órganos de goberno unipersoais.

- Directora: Dª Mª Carmen Leira Moreno.

- Xefa de estudos: Dª Ana Mª Barro Casas.

- Secretaria: Dª Teresa Anca Ardao.

1.2.- Profesorado e coordinadores dos equipos:

- 4º Educación Infantil A: Dª Paula Túñez Pérez.

- 4º Educación infantil B: Dª Josefina Herreros Calvo.

- 5º Educación Infantil A: Dª Cristina Acevedo Varela (Coordinadora de Dinamización da Lingua Galega). / Vanesa Casal Ramírez.

- 6º Educación infantil B: Dª Belén Docampo González. (Coordinadora de Infantil).

- 1º Educación Primaria: Dª Marina García Rozas.

-2ºA Educación Primaria: Dª Sabela Paz Romero(Coordinadora de Tics)/Mª Carmen Leira Moreno.

- 2ºB Educación Primaria: Dª Mª Carmen Calvo Llano(Coordinadora de 1º ciclo). / Vanesa       Cansino Devesa.

- 3º Educación Primaria: D. Xosé Manuel Ramos Vázquez.

- 4º Educación Primaria: D. Humberto Dopico López.

- 5º Educación Primaria: D. Antón Pena Herva. (Responsable de biblioteca).

- 6º Educación Primaria: Dª. Ana Mª Barro Casas.

- Pedagoxía Terapéutica: Dª Ana Mª Pérez Rico.

- Audición e Linguaxe: Dª Alba Vilela Mouriz. (Coordinadora de 2º ciclo).

- Educación Física: Manuel Losada González. (Coordinadora de Actividades extraescolares e complementarias).

- Filoloxía inglesa: D. Ramón Fernández Castro. (Coordinadora de 3º ciclo).

- Música: Dª Sabela Paz Romero.

- Orientador: D. Benigno Sánchez Vales. (Xefe do Departamento de orientación).

- Relixión Católica: Dª Teresa Anca Ardao.

 

2.- ORGANIZACIÓN ESCOLAR.

2.1.-Calendario

 

Actividades lectivas: do 11 de setembro de 2013 ata o 20 de xuño de2014 (ámbolos dous inclusive).

Ø     Períodos de vacacións: Nadal: do 22 de decembro ao 8 de xaneiro( ámbolos dous inclusive).

 

                                                  Entroido: 3,4 e 5 de marzo.

                                                  Semana Santa: do 14 ao 21 de abril, ambos os dous inclusive.

Ø     Días non lectivos: 31 de outubro-Día do ensino.

Ø     Días de libre elección: 5 de decembro e 2 de maio.

 

2.2.- Horarios.

Ø     Horario lectivo de 09:00 a 14:00.

Independientemente do horario lectivo, o colexio terá un horario de apertura : permanecerá aberto para os asistentes ao Programa  Madrugadores ás 8:00 e para o resto do alumnado ás 8:45 h. Á saída o profesorado de garda estará ata 10 minutos despois da saída.

 

Ø     Horario de atención a pais/nais: martes de 16 a 17 horas (previa petición de cita de outubro a maio). Fundamental coordinación titor/familia…adpatación do horario en casos necesarios.

Ø     O equipo directivo sempre a última hora todos os días.

Ø     Aprobación do NOF en xuño ….na web…..pedilo quen o queira.

 

2.3 .- Servizos.

 

Biblioteca aberta polas tardes a disposición de quen quera facer uso dela; este curso imos poñer en marcga as “mochilas viaxeiras” das que mandaremos infiormación por se vos interesa participar nesta actividade.

- Transporte escolar. Avisar á coidadora e a titora sempre que haxa algunha alteración na dinámica…sempre ten que haber alguén esperando na parada.

- Programa Madrugadores

- Comedor escolar xestionado pola ANPA.

- Actividades extraescolares ofertadas polo Concello que se realizan aquí e outras xestionadas pola ANPA.

 

2.3.- Asistencia e puntualidade.

Coidado na zona de aparcamento na entrada cos coches.

Importante chegar á hora polas rutinas, fila…..pero tamén importante que almorcen e que veñan sen presa.

 

2.4.- ANPA

Importancia de formar parte desta asociación pois xestiona as actividades extraescolares. O comedor escolar e o servizo de madrugadores.

 

Esperamos que coa dedicación , esforzo e profesionalidade de todos e todas os que nos atopamos aquí e coa vosa confianza, colaboración e apoio sexamos quen de acadar os abxectivos porpostos para este curso e preparar e educar aos vosos fillos e fillas e nosos alumnos o mellor posible.

Moitas grazas