Documentación

Documentación eleccións Consello Escolar 2021

00/00/

Acceso ao censo de responsables de alumnado (é necesario introducir o código de usuario e contrasinal facilitado ao inicio de curso). De terse extraviado pode solicitarse de novo á titora.

Censo de responsables

Nos adxuntos desta nova figura o modelo de candidatura para o sector de responsables do alumnado. Unha vez cuberto pode ser entregado no centro ou remitido ao mesmo, ben por correo electrónico ou ben a través da sección "Contacto" que figura no encabezado desta páxina.

O prazo de presentación de candidaturas remata o vindeiro 15 de novembro.

As votacións terán lugar o 21 de novembro.

 

Achégase tamén a proclamación de candidaturas.