Xustificación faltas

Xustificación de ausencias do alumnado

Achégase o modelo de xustificación de faltas de asistencia do alumnado.