Xustificación faltas

Xustificación de ausencias do alumnado

00/00/

Achéganse dos modelos de xustificación de faltas de asistencia do alumnado:

  • Modelo xenérico
  • Modelo COVID, unicamente para a xustificación de faltas de asistencia derivadas da aplicación do protocolo. As ausencias por este motivo consideraranse sempre xustificadas.