3.1. TIPOS DE PUBLICIDADE

Os expertos falan duhna gran variedade de tipos de publicidade, e de múltiples criterios para diferenciala. Imos a usar un criterio xeral establecido por Proyecto Media[1], do que eliximos as categorías que son máis útiles dende o punto de vista da metodoloxía educativa e, ampliamos a súa categorización segundo os medios publicitarios empregados[2], xa que brindaranos unha gran variedade de posibilidades para traballar na aula, segundo a nosa disposición e habilidade para o manexo de recursos educativos.

Engadimos un apartado final adicado á publicidade subliminar[3] polo gran debate que xenera e pola súa utilidade para traballar a competencia social e ciudadá.

Así temos:

o        Publicidade segundo o obxecto.

o        Publicidade a segundo o anunciante.

o        Publicidade segundo o obxectivo da campaña.

o        Publicidade segundo o alcance.

o        Publicidade segundo os medios.

o        Publicidade segundo a presión.

o        Publicidade non convencional (below the line).

o        Publicidade subliminar.[1] Proyecto Media. Ministerio de Educación y Ciencia. CNICE. Coordinador: Alfeo Álvarez, J. C. : http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/extras/docente/index.htm

[2] Ortega, E. (2004) La comunicación publicitaria. 2ª edición. Pirámide. Madrid.

[3] http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad_subliminal

 

Última modificación: Luns, 21 de Decembro de 2015, 20:55