Acceder

Debe ter as cookies activadas no seu navegador Axuda con Debe ter as cookies activadas no seu navegador
Algúns cursos permiten o acceso a convidados

É esta a súa primeira vez aquí?

Esta aula virtual utilízase como servizo de apoio ás actividades de formación do profesorado organizadas polo CAFI. A alta na mesma poderá solicitarse unicamente en caso de estar a participar nalgunha das actividades ofertadas que conten cun espazo na mesma destinado a proporcionar materiais informativos ou realizar actividades relacionadas.
Pode solicitar a alta á persoa asesora encargada da coordinación da actividade ou no enderezo cafi.educaciondixital@edu.xunta.gal indicando o nome e código da actividade formativa.