Centro Autonómico de Formación e Innovación - Aula virtual: Acceder

Debe ter as cookies activadas no seu navegador

Algúns cursos permiten o acceso a convidados

É esta a súa primeira vez aquí?

Esta aula virtual utilízase como servizo de apoio ás actividades de formación do profesorado organizadas polo CAFI. A alta na mesma poderá solicitarse unicamente en caso de estar a participar nalgunha das actividades ofertadas que conten cun espazo na mesma destinado a proporcionar materiais informativos ou realizar actividades relacionadas. 
Debe solicitar a alta á persoa asesora encargada da coordinación da actividade, así como calquera xestión en relación ao seu usuario na plataforma. Pode consultar o seu nome e enderezo electrónico na ficha do curso en Fprofe, ou nas comunicacións recibidas por correo durante o proceso de selección.