Centro Autonómico de Formación e Innovación - Aula virtual: Acceder

Debe ter as cookies activadas no seu navegador

Algúns cursos permiten o acceso a convidados

É esta a súa primeira vez aquí?

Esta aula virtual utilízase como servizo de apoio ás actividades de formación do profesorado organizadas polo CAFI. A alta na mesma poderá solicitarse unicamente en caso de estar a participar nalgunha das actividades ofertadas que conten cun espazo na mesma destinado a proporcionar materiais informativos ou realizar actividades relacionadas.
Debe solicitar a alta á persoa asesora encargada da coordinación da actividade.