3.3. SEGUNDO O ANUNCIANTE[1]

Tendo en conta que anunciante é calquera persoa física ou xurídica que paga un espazo nos medios para insertar unha mensaxe sobre o que oferta, podemos distinguir:

1. PUBLICIDADE DE EMPRESA PRIVADA OU PÚBLICA. Crean e comercializan diversos produtos para moi diferentes públicos, Son os grandes inversores en publicidade, e debido a gran competitividade deben usar como estratexia unha gran creatividade. Realizan publicidade de forma:

1.1. Individual. Feita por unha soa empresa.

1.2. Conxunta. Tamen chamada “cobranding”. Feita por dous ou máis. 

                                                                       Twingo 

1.3. Colectiva. Defende os intereses do sector.

                                                                   Pezqueñines

1.4. Xenérica. Favorece un tipo de produto ou servizo sen especificar marca algunha.

 

                                                            Plátano de Canarias

2. PUBLICIDADE DE ASOCIACIÓNS, FUNDACIÓNS OU ONGS. Busca adhesión de membros, partidarios ou difusión das súas ideas. Pode ser de dous tipos:

2.1. Con fins propios, para acadar fondos ou informar sobre a súa actividade ou interese.

2.2. Con fin social, para difundir comportamentos beneficiosos para a sociedade.

3. PUBLICIDADE DE INSTITUCIÓNS DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, chamada “publicidade institucional”, que segundo o seu obxectivo pode ser:

3.1. Publicidade para informar ao cidadán.

3.2. Publicidade social, como a das asociacións, ONGs, para fomentar comportamentos beneficiosos. (Campañas educación vial DGT, video)

3.3. Publicidade autóctona, para difundir un país, comunidade autónoma, provincia, etc polos seus lugares de interese, productos típicos, etc. (Asturias, Paraíso Natural, creado polo deseñador catalán Arcadi Moradell, fai 23 anos).

                                                                    Asturias

4. PUBLICIDADE DE PARTICULARES. Son anuncios postos por unha persoa ou pequeno grupo, xeralmente en medios gráficos, para facer chegar a súa oferta de compra-venda, ou ofertar os seus servizos a posibles clientes. Son anuncios por palabras ou pequenos módulos insertados en prensa ou outros medios.

                                                                       Particulares[1] Proyecto Media. Ministerio de Educación y Ciencia. CNICE. Coordinador: Alfeo Álvarez, J.C.

http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/extras/docente/index.htm

 

  

 

                                                              

 

                                                                    

Última modificación: Luns, 21 de Decembro de 2015, 20:55