Esquema de temas

 • Xeral

  Mapas de ideas con FreeMind e diagramas de fluxo con DIA. Edición Abalar
 • Tema 1


  Uno
  Coñecer as posibilidades didácticas que teñen as ferramentas de diagramación e creación de mapas mentais e conceptuais.
 • Tema 2


  2
  Deseñar mapas conceptuais e mentais empregando software libre: FreeMind.
  O Mapa de ideas é unha ferramenta que permite a organización, representación e memorización da información para facilitar a aprendizaxe. É unha ferramenta cognitiva efectiva que desenvolve as capacidades do pensamento.
 • Tema 3


  3
  Coñecer o funcionamento das ferramentas TIC para a creación de diagramas de fluxo: D.I.A.
 • Tema 4


  Catro
  Peche do curso.

  Conclusións do curso.

 • Tema 5


  Icono: dereitos de autor
  Licenza e créditos

  Mapas de ideas con FreeMind
  e diagramas de fluxo con DIA.
  Edición Abalar.
  Santiago, 22, 24, 25 de novembro de 2012