Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Resolución do 19 de xuño de 2013 pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2013/14

Xov, 04/07/2013 - 08:30

Xúntase a Resolución do 19 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2013/14.

  • A inscrición para realizar as probas farase na secretaría dos centros públicos ondese impartan ensinanzas deportivas, coa excepción da especialidade hípica que se  fará nos centros autorizados que a impartan, no prazo comprendido entre o día seguinte ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia e o día 17 de xullo de 2013.

Menú Advertisement

Escolarización

Sen términos