Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Resolución das axudas concedidas, suplentes e denegadas para estadías nalgún Estado membro da U.E., durante o verán de 2013, co obxecto de coñecer a lingua dese país

Xov, 27/06/2013 - 09:10

Xúntase a Orde do 17 de xuño de 2013 pola que se fai pública a resolución do concurso público de axudas a estudantes universitarios para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2013, co obxecto de coñecer a lingua dese país, convocadas pola Orde do 20 de febreiro de 2013.

Menú Advertisement

Bolsas

Sen términos

Colectivo

Tema

Ensinanza