Orde do 1 de abril de 2013 pola que se convocan axudas complementarias no marco do Programa comunitario de mobilidade Erasmus e Suíza, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2012/13

Xov, 11/04/2013 - 08:20

Xúntase a Orde do 1 de abril de 2013 pola que se aproban as bases e se convocan axudas complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do Programa comunitario de mobilidade Erasmus e Suíza, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2012/13.

  • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado desde o seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.