Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Convocatoria das axudas de consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas 2010

Mar, 01/06/2010 - 08:10

Xúntanse a Orde do 26 de maio de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do sistema universitario de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2010 e os anexos correspondentes.